Onder de vlag van 'Eerst kiezen, dan delen' heeft de PO-Raad diverse conferenties en workshops georganiseerd om beleidsrijk financieel management verder onder de aandacht te brengen en handvatten te bieden aan schoolbestuurders. Op deze pagina vindt u een impressie.

Tijd voor krimp

Op 25 september en 4 oktober 2012 heeft de PO-Raad conferenties 'Tijd voor krimp' georganiseerd in respectievelijk Eindhoven en Assen. Hier vindt u de presentaties van de opening en de workshops die zijn gebruikt op deze conferenties.

>> Bekijk het videoverslag

Slotconferentie EKDD

Eerst kiezen, dan delen is een project van de PO-Raad waarin de optimale koppeling tussen (onderwijskundig) beleid en financieel beleid centraal staat. Verschillende aspecten van Goed Financieel Management en de Planning & Control cyclus zijn door middel van brochures, conferenties, tools, masterclasses en good practices onder de aandacht gebracht om deze koppeling te versterken. Het project is gestart in 2011; op 12 december vond de slotconferentie plaats in ’t Spant in Bussum.

Tijdens de slotconferentie geeft Paul de Ruijter, auteur van het strategisch managementboek Klaar om te wenden, als keynote speaker inzicht in scenariodenken. Dat is een denkmodel waarmee het maken van meerjarenbeleidsplannen makkelijker wordt. Daarnaast werdin verschillende subsessies de oogst gepresenteerd van twee jaar Eerst kiezen, dan delen

Deelnemer bepaalden zelf aan welke van de negen sessies ze deelnamen. Tegelijkertijd konden ze kiezen mee te doen aan masterclass Toezicht (en verantwoording). Die maakte deel uit van de slotconferentie. Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance in het (semi-)publieke domein verbonden aan Tias Nimbas Business School, ging in deze masterclass in op toezicht, informatievoorziening en hoe de toezichthouder zijn eigen verantwoording kan organiseren. 

>> Bekijk de opening door Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad
>> Keynote Paul de Ruijter over scenariodenken
>> Masterclass 
Toezicht en verantwoording door Rienk Goodijk
>> 
Afsluiting door Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, over Governance

Startconferenties

Met startconferenties is in Almere, Eindhoven en Utrecht een aftrap gegeven aan het project 'Eerst kiezen, dan delen'. U kunt hier alle video's van de opening, de workshops en presentaties terugkijken. U kunt hier tevens de lezing van Henriette Maassen van den Brink terugvinden.

>> Bekijk de reactie van deelnemers aan de startconferentie
>> Opening startconferentie door Simone Walvisch
>> Lezing Eerst Kennis, dan kiezen door 
Henriette Maassen van den Brink
>> Workshop Op reservekracht
>> Workshop Nieuwe ronde, nieuwe kansen
>> Workshop Kundig in financieel management 

Masterclasses

In 2013 en 2014 organiseerde de PO-Raad verschillende masterclasses ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur. In de serie voor de zomervakantie 2013 lag de nadruk op leiderschap, strategie en toezicht met betrekking tot onderwijskwaliteit. Na de zomer vervolgden we de masterclasses en maakten we de koppeling tussen de onderwijskwaliteit met de financiële bedrijfsvoering in het project Eerst kiezen, dan delen. 

De masterclasses leverde stevige feedback op die van pas komt bij de dagelijkse bestuurspraktijk. Het 'publiek' werd meegenomen in het proces dat de schoolbestuurder doorloopt bij het vinden van een oplossing voor zijn bestuurlijke vraagstuk. Het publiek kreeg hierdoor de nodige bagage waarmee het oplossingen kan vinden voor problemen waar het in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt.

Inhoud masterclasses

Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance in het (semi-)publieke domein verbonden aan Tias Nimbas Business School, Universiteit van Tilburg ging in een masterclass van december 2013 in op toezicht, informatievoorziening en hoe de toezichthouder zijn eigen verantwoording kan organiseren. Eerder gaf Paul de Ruijter, auteur van het strategisch management handboek ‘Klaar om te wenden’, inzicht in een denkmodel waarmee het maken van gedegen meerjarenbeleidsplannen schoolbesturen nog beter zal afgaan.  

In september 2013 besprak Prof. Dr. J.H. (Hans) Bossert in de masterclass “Beoordeling financieel beleid en risicomanagement” onder meer de volgende vragen: Hoe staat uw organisatie er financieel voor? Welke risico's spelen er in de externe en interne omgeving van de onderwijsinstelling? Hoe kunt u deze risico’s beheersen en welke rol speelt het vermogen hierbij?