De notitie AO en IC maakt duidelijk wat de betekenis is van Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC). De notitie laat zien hoe men tot een goede beschrijving van de AO en IC komt. In de notitie worden praktijkvoorbeelden gegeven. Juist hierdoor wordt ook duidelijk welke rol AO en IC speelt bij de beheersing van risico’s. Ook worden in de notitie al wat kanttekeningen geplaatst bij de getoonde voorbeelden en de hieronder genoemde bijlage. Die kanttekeningen maken duidelijk welke onderdelen nog voor enige verbetering vatbaar zijn.

In een bijlage treft u een voorbeeld AO-handboek aan. Het gaat hier om een voorbeeld van Gereformeerd Primair Onderwijs West- Nederland (GPO-WN),een onderwijsorganisatie die gereformeerd primair onderwijs verzorgt in het Westen van ons land. GPO-WN bestuurt 25 scholen. 

Bestanden bij deze pagina