De directie van TRIVIA maakt in een helder projectplan duidelijk waarom men waarde hecht aan het opstarten van zogeheten Dolfijngroepen. Het plan bevat heldere doelen en geeft aan wat de introductie van Dolfijngroepen in financieel opzicht betekent. De doelen zijn goed uitgewerkt en vertaald in passende indicatoren en streefwaarden. De financiële aspecten maken duidelijk op welke wijze de uitgaven nu en straks worden gedekt en men maakt daarbij tevens duidelijk wat de inzet van eigen vermogen bij dit alles betekent.

TRIVIA hanteert in dit plan het begrip Succesbepalende factor. Bij sommige lezers zal succesbepalende factor doen denken aan kritische succesfactor (KSF). Maar dat laatste, meer bekende begrip heeft toch een andere betekenis. Wat TRIVIA betreft gaat het bij succesbepalende factor niet om een absolute voorwaarde vóór succes (KSF), maar om een eerste omschrijving van het te behalen succes. Hieronder vindt u het beleidsplan. Voor de kosten van de realisatie klikt u hier.

Bestanden bij deze pagina