Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum voert het beheer over tien openbare basisscholen op zestien locaties in Hilversum. In totaal zetten 340 medewerkers zich dagelijks in voor ruim 3400 leerlingen.

Het bestuur van STIP komt voor het schooljaar 2012-2013  tot nieuwe afspraken over de interne verdeling van middelen. Deze nieuwe afspraken zijn een reactie op de noodzaak tot bezuiniging, maar zijn vooral bedoeld om de koppeling tussen beleid en middeleninzet te versterken. Deze middelenverdeling wordt uitgewerkt in het document Besturingsfilosofie. 

Paragraaf 5.5.4 van dit document geeft aan dat individuele scholen op aanvraag in aanmerking kunnen komen voor aanvullende budgetten. Het document Nadere uitwerking paragraaf 5.5.4 maakt duidelijk aan welke voorwaarden een dergelijke aanvraag moet voldoen.

Het document Aanvraag aanvullend budget Violenschool toont vervolgens de integrale tekst van die aanvraag en geeft in combinatie met het document Plan Violenschool aan hoe men binnen STIP werkt aan een goed doordachte inzet van budgetten en de koppeling van beleid en middelen versterkt.