Het jaarverslag van O2A5 is winnaar van 'Verantwoorden van Klasse'. Het jaarverslag blinkt uit in leesbaarheid en toegankelijkheid en weet een compleet beeld neer te zetten, waarin (meerjaren-)beleid en inzet van middelen goed gekoppeld worden. De belangrijkste vraag die volgens de jury gesteld moet worden binnen alle beleidsterreinen in het onderwijs is: 'wat betekent mijn handelen uiteindelijk voor de leerlingen?' Door O2A5 is het jaarverslag op uitstekende wijze ingezet om die vraag te beantwoorden.

Bestanden bij deze pagina