Stichting Surplus bestuurt vijfendertig scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs met ruim vijfduizend leerlingen en zeshonderd personeelsleden. De scholen zijn gevestigd in de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

De algemene directie legt in een zeer uitvoerige halfjaarrapportage verantwoording af over de al dan niet behaalde doelen en de inzet van (financiële) middelen. De rapportage gaat in op alle, in beleidsplannen overeengekomen beleidspeerpunten en behandelt de voortgang met betrekking tot de verwezenlijking van die doelen. IN omvangrijke, maar heldere tabellen staat men stil bij successen en vertragingen en gaat men tevens op specifiek met de doelverwezenlijking samenhangende financiële aspecten.
De rapportage gaat ook in op het totaalbeeld van de gerealiseerde baten en lasten en geeft informatie over de benutting van subsidies en het aanspreken van investeringsbudgetten. De rapportage gaat ook in op de aanwezige vermogensposities. Die posities vragen wat ons betreft om wat meer aandacht om dat ze al meerdere jaren op een vrij hoog niveau liggen. In de rapportage geeft men overigens al aan dat men binnenkort men een beleidsnotitie komt die ingaat op de inzet van de door vermogensvorming ontstane financiële ruimte.

Bestanden bij deze pagina