Stichting Surplus bestuurt vijfendertig scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs met ruim vijfduizend leerlingen en zeshonderd personeelsleden. De scholen zijn gevestigd in de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Surplus heeft financiële kaders die onder meer duidelijk maken waaraan de exploitatieresultaten op school- en bovenschools niveau moeten voldoen. Men vindt het echter ook belangrijk om te sturen op financiële flexibiliteit en inventariseert daartoe jaarlijks de aanwezige mogelijkheden om op relatief korte termijn de lasten waar nodig te verlagen.

Men maakt bij dit alles gebruik van een, binnen Surplus ontwikkelde Inventarisatie Neerwaartse Financiële Flexibiliteit (INFF). De bijsluiter maakt duidelijk hoe dit instrument ingezet kan worden.