Het bestuur en de directie van Leerplein055 heeft in een helder meerjarenbeleidsplan de missie en visie vastgelegd en besteedt bij de nadere uitwerking veel aandacht aan het formuleren van heldere doelen en goede indicatoren voor de verwezenlijking van die doelen. Ook bevat het plan een berekening van de met beleidsuitvoering samenhangende lasten.

Het meerjarenbeleidsplan is vervolgens op een zichtbare wijze het vertrekpunt bij het maken van beleidsplannen op schoolniveau. En ook het sluiten van jaarcontracten met het management op schoolniveau maakt dat er een sterke impuls wordt gegeven aan de realisatie van die plannen.

Leerplein055 is een stichting met 27 openbare basisscholen in Apeldoorn. Ook 3 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs maken deel uit van deze organisatie.

Bestanden bij deze pagina