Stichting Allure is bestuurlijk verantwoordelijk voor 15 openbare basisscholen in de gemeenten Opmeer, Koggenland en Medemblik. Stichting Allure heeft 220 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor circa 2200 leerlingen.

Het bestuur en de algemene directie van Stichting Allure heeft in een meerjarenbeleidplan de missie en visie vastgelegd en besteedt bij de nadere uitwerking aandacht aan het formuleren van heldere doelen, speerpunten en prestatie- indicatoren voor de verwezenlijking van die doelen.

Het meerjarenbeleidsplan is vervolgens op een zichtbare wijze het vertrekpunt bij het maken van beleidsplannen op schoolniveau. Voor deze schoolplannen is een format ontwikkeld dat scholen nadrukkelijk uitnodigt om in die plannen aansluiting te zoeken en te houden bij het meerjarenbeleidsplan.  Een goed voorbeeld van een dergelijke aansluiting treft u aan in hoofdstuk 5 van het schoolplan. De link tussen de in de plannen opgenomen activiteiten en hun financiële consequenties kan wat ons betreft nog verder worden verbeterd.

De good practice bestaat uit een kopie van het meerjarenbeleidsplan, het format-schoolplan en een, conform dit format uitgewerkt schoolplan. 

Bestanden bij deze pagina