De directie en het bestuur van de Zeister Schoolvereeniging (ZSV) maakt in dit meerjarenbeleidsplan duidelijk hoe men tot een breed gedragen beleidsplan komt. Het plan van deze eenpitter geeft aan welke rol interne werkgroepen, personele consultaties en SWOT's bij dit alles spelen. Ook probeert men beleidskeuzes te onderbouwen met evidence. Het plan bevat tevens een financiële paragraaf die duidelijkheid verschaft over de met de beleidskeuzen samenhangende lasten. En 'last but not least' wordt goed vastgelegd wie aan de slag gaat met de gemaakte keuzen en hoe de realisatie van voornemens kan worden gevolgd en geëvalueerd.

ZSV hanteert in dit plan zoveel mogelijk de voor SWOT's geldende definities en indelingen. De gebruikelijke SWOT-indeling sluit echter soms niet aan bij wat het bestuur en de directie van de ZSV bezighoudt en dit is dan ook de reden waarom men zich afwijkingen permitteert, bijvoorbeeld als het gaat om de te analyseren gebieden of de indeling in bedreigingen en zwakten.

Bestanden bij deze pagina