Het instrument ‘Risico’s in beeld’ is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad ontwikkeld voor en door bestuurders en/of algemene directies en helpt u;

  • beoordelen of uw risicomanagement toereikend is; 
  • inzichtelijk maken van aandachtsgebieden voor de (nabije) toekomst; 
  • inzicht te verkrijgen in de relatie tussen het risicoprofiel en de financiële positie van uw instelling

Op basis van evaluatie en feedback zijn in de afgelopen periode een aantal aanpassingen in de risicomanagementtool doorgevoerd. Met dit formulier wordt u geregistreerd voor de nieuwe versie (oktober 2013). Om deze versie te gebruiken, moet u dus opnieuw registreren. 

De bijsluiter en gebruiksaanwijzing bij deze tool vindt u hier.