Vereenvoudiging bekostiging

Vanaf januari 2023 heeft het primair onderwijs te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. Aanleiding voor een eenvoudiger bekostigingssystematiek is het feit dat het huidige systeem als complex, sturend en lastig voorspelbaar wordt gezien.

Lees hier de informatie van de overheid over de vereenvoudiging van de bekostiging (website Rijksoverheid).

Vereenvoudiging bekostiging

 

In nauw overleg tussen PO-Raad, een aantal schoolbesturen en OCW is in 2018 een voorstel voor een vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek uitgewerkt. De PO-Raad heeft dit voorstel voorgelegd aan haar achterban in de ALV van 22 november 2018. Op de ALV stemden de leden van de PO-Raad in met uitgewerkte plannen hiertoe. Het advies werd vervolgens naar de minister gestuurd en door het ministerie verder uitgewerkt tot een wetswijziging, die per 1 januari 2023 ingaat. 

Informatie en handreikingen

In deze brochure van OCW wordt ingegaan op de bekostigingssystematiek die naar verwachting vanaf kalenderjaar 2023 zal gaan gelden.

Met dit model kun je berekenen hoe de bekostiging voor jouw organisatie per 1 januari 2023 wordt vastgesteld. Verder is er een aantal handreikingen beschikbaar met meer informatie over de veranderingen als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging. 

De informatie en de hulpmiddelen worden de komende maanden verder aangevuld.

Meer informatie en vragen

Voor leden van de PO-Raad is er op mijnporaad.nl (met inlog) extra achtergrondinformatie beschikbaar.

Voor meer informatie over de Vereenvoudiging van de bekostiging kun je contact opnemen met de Juridische Helpdesk van de PO-Raad (alleen voor leden van de PO-Raad).

 

Bestanden bij dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Vanaf 1 januari 2023 wordt het primair onderwijs bekostigd op een nieuwe, vereenvoudigde manier. Schoolorganisaties zullen zich hier in 2022 op voorbereiden. De PO-Raad ondersteunt schoolorganisaties daarbij middels de publicatie van brochures, handreikingen, tools, Q&A’s, informatiebijeenkomsten en het organiseren van een digitaal, tweewekelijkse technisch vragenhalfuurtje. Het eerste vragenuurtje vindt plaats op 26 januari (11.00-11.30 uur), waarna deze om de twee weken, op hetzelfde tijdstip zal plaatsvinden.

  • De wet vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat op 1 januari 2023 in. Op dat moment vervalt een jaarlijkse vordering van de schoolorganisaties op OCW. De PO-Raad heeft meerdere malen bij OCW benadrukt dat het wegvallen van deze vordering een fors negatief effect heeft op de vermogenspositie van schoolorganisaties. Dit kan leiden tot bezuinigingen in het onderwijs, doordat scholen het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau moeten brengen.

  • De vereenvoudiging bekostiging PO heeft ook consequenties voor de samenwerkingsverbanden vo. Het vso valt immers onder het primair onderwijs. Wat er voor samenwerkingsverbanden precies verandert legt het Steunpunt Passend Onderwijs je uit.

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Komende evenementen

Meer agenda-items