Code Goed Bestuur

Wat doet de PO-Raad?

De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed bestuur met elkaar vastgelegd. De code beschrijft wat de leden van de PO-Raad verstaan onder goed bestuur. Schoolbesturen laten zich monitoren door de monitorcommissie Goed bestuur, die erop toeziet of de Code wordt nageleefd.Afbeelding Code Goed Bestuur Hoewel de Code ontstaan is als ontwikkelinstrument voor het eigen bestuur, durven besturen elkaar ook steeds meer aan te spreken op het naleven van de Code. En láten zij zich aanspreken. Zo maakt transparantie het onderwijs uiteindelijk beter.

De Code Goed Bestuur is een levend document. Het heeft een ‘ontwikkelkarakter’. Goed bestuur komt namelijk niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat zij ieder voor zich en gezamenlijk invulling geven aan de principes van de Code en zo het bestuur verder professionaliseren. Tijdens onderlinge visitaties en werkconferenties bespreken zij hoe zij de Code naleven. 

In 2014 en 2017 heeft de ALV een aantal wijzigingen aangebracht in de Code. De meest aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. De meest recente versie van de Code, die per 1 augustus 2017 geldt, vindt u hier.  

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Code Goed bestuur? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader één van de beleidsmedewerkers: Marleen Weijzen of Maurits Huigsloot

Laatste nieuws