Code Goed Bestuur

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. De 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' - waarin leden van de PO-Raad hebben vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur - geeft schoolbesturen een leidraad bij het realiseren van goed bestuur. 

De Code Goed Bestuur is een levend document: het heeft een ‘ontwikkelkarakter’. Goed bestuur komt namelijk niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat zij ieder voor zich en gezamenlijk invulling geven aan de principes van de Code en zo het bestuur verder professionaliseren. Tijdens onderlinge visitaties en werkconferenties bespreken zij hoe zij de Code Goed Bestuur naleven. 

In 2014 en 2017 heeft de ALV een aantal wijzigingen aangebracht in de Code. De meest aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. De meest recente versie van de Code, die per 1 augustus 2017 geldt, vindt u hier.  

 

Wat doet de PO-Raad?

In de Strategische Agenda heeft de PO-Raad met schoolbesturen afgesproken dat de sectororganisatie er zorg voor draagt dat de Code Goed Bestuur een goede leidraad blijft en zorgt dat schoolbesturen hun handelen hieraan kunnen toetsen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Code Goed bestuur? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader beleidsadviseur Hugo Verheul

Laatste nieuws

  • Op de ALV presenteerde Marlies Honingh (universitair hoofddocent Bestuurskunde) vandaag als lid van de monitorcommissie het adviesrapport over medezeggenschap. Het afgelopen jaar heeft de monitorcommissie onderzoek gedaan naar hoe medezeggenschap in het primair onderwijs verbeterd kan worden. Een van de belangrijkste conclusies is dat besturen de informele, vaak tijdelijke, vormen van medezeggenschap kunnen benutten.

  • Als lid van de Monitorcommissie Goed Bestuur volgt Sytske Feenstra de ontwikkeling en professionalisering van schoolbesturen op de voet. Ze hoopt dat het nieuwe Monitoronderzoek een representatief beeld geeft van het primair onderwijs. ,,De uitkomsten worden relevant als de verscheidenheid van het primair onderwijs vertegenwoordigd is.”

  • Vier jaar geleden heeft de PO-Raad onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom Goed Bestuur in onze sector. Omdat we willen blijven monitoren hoe het ervoor staat met de governance in het primair onderwijs ontvangen leden van de PO-Raad komende week een vragenlijst voor het monitoronderzoek Goed Bestuur.

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items

Code Goed Bestuur

In de Code Goed Bestuur hebben leden van de PO-Raad vastgelegd wat zij verstaan onder goed bestuur. De code is op 1 augustus 2017 aangescherpt.