Bijna de helft van alle schoolbesturen in het primair onderwijs is een eenpitter. Deze besturen hebben slechts één school onder hun hoede. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de besturen twee tot vijf scholen. Dit noemen we ‘kleine besturen’.

Deze kleinschaligheid kenmerkt het primair onderwijs en is een groot goed. Toch zijn er ook uitdagingen voor deze ‘kleine besturen’ die verband houden met hun kleinschaligheid. Ze hebben veelal dezelfde taken als grote besturen, maar minder schouders om de lasten te dragen. Ook kunnen zij gelijkgestemden missen om mee te sparren.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad wil de verbinding tussen de besturen bevorderen, zodat zij gemakkelijker kennis en ervaringen uit kunnen wisselen. Dat doet de PO-Raad bijvoorbeeld door regionale netwerkbijeenkomsten voor deze doelgroep te organiseren, maar ook door hen te ondersteunen met brochures.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over eenpitters en kleine besturen? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader beleidsadviseur Jeltje Dijkstra