Eenpitters en kleine besturen

Bijna de helft van alle schoolbesturen in het primair onderwijs is een eenpitter. Deze besturen hebben slechts één school onder hun hoede. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de besturen twee tot vijf scholen. Dit noemen we ‘kleine besturen’.

Deze kleinschaligheid kenmerkt het primair onderwijs en is een groot goed. Toch zijn er ook uitdagingen voor deze ‘kleine besturen’ die verband houden met hun kleinschaligheid. Ze hebben veelal dezelfde taken als grote besturen, maar minder schouders om de lasten te dragen. Ook kunnen zij gelijkgestemden missen om mee te sparren. De PO-Raad wil de verbinding tussen de besturen bevorderen, zodat zij gemakkelijker kennis en ervaringen uit kunnen wisselen.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk of beleidsadviseur Marleen Weijzen.

Laatste nieuws

  • De discussie over schaalgrootte in het onderwijs brengt altijd emoties met zich mee, constateert Den Besten tijdens Onderwijspoort. Ze daagt de zaal uit het gesprek hierover met elkaar aan te gaan: ,,Onderwijskwaliteit staat voor de PO-Raad op nummer één in deze discussie. Wat betekent schoolgrootte en bestuursgrootte voor de kwaliteit van onderwijs?''

  • De bestuurlijke collegiale visitatie wordt door schoolbesturen als steeds belangrijker gezien. Twee schoolbestuurders vertellen waarom hun organisatie aan de visitaties meedoen. ,,Het gaf nuttige inzichten die ons helpen om onze blinde vlekken te vinden en te beslissen waar we de komende periode op willen focussen.’’

  • Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is een nieuwe fusiecompensatieregeling van kracht. De PO-Raad ziet dat de nieuwe regeling duidelijker is, maar het is er niet eenvoudiger op geworden. Een zwaar minpunt is ook dat schoolbesturen met de nieuwe regeling nog steeds vooraf geen volledige duidelijkheid krijgen over de vraag of de vergoeding daadwerkelijk wordt ontvangen.

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Meer agenda-items