Eenpitters en kleine besturen

Bijna de helft van alle schoolbesturen in het primair onderwijs is een eenpitter. Deze besturen hebben slechts één school onder hun hoede. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de besturen twee tot vijf scholen. Dit noemen we ‘kleine besturen’.

Deze kleinschaligheid kenmerkt het primair onderwijs en is een groot goed. Toch zijn er ook uitdagingen voor deze ‘kleine besturen’ die verband houden met hun kleinschaligheid. Ze hebben veelal dezelfde taken als grote besturen, maar minder schouders om de lasten te dragen. Ook kunnen zij gelijkgestemden missen om mee te sparren.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad wil de verbinding tussen de besturen bevorderen, zodat zij gemakkelijker kennis en ervaringen uit kunnen wisselen. Dat doet de PO-Raad bijvoorbeeld door regionale netwerkbijeenkomsten voor deze doelgroep te organiseren, maar ook door hen te ondersteunen met brochures.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over eenpitters en kleine besturen? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader beleidsadviseur Marleen Weijzen

Laatste nieuws

  • Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is een nieuwe fusiecompensatieregeling van kracht. De PO-Raad ziet dat de nieuwe regeling duidelijker is, maar het is er niet eenvoudiger op geworden. Een zwaar minpunt is ook dat schoolbesturen met de nieuwe regeling nog steeds vooraf geen volledige duidelijkheid krijgen over de vraag of de vergoeding daadwerkelijk wordt ontvangen.

  • Speciaal voor eenpitters faciliteert de PO-Raad een aantal lerende netwerken. Een professionele netwerkbegeleider ondersteunt hen in hun gezamenlijke activiteiten en indien nodig geven externe experts extra informatie. Besturen komen steeds op een van de scholen bij elkaar. De gastheer verzorgt de locatie en het thema. Deelnemers uit drie eenpitternetwerken delen hun ervaringen in Schoolmanagement Totaal.

  • In het rapport 'Zonder waarde geen plaatsing' is gekeken naar wat er voor nodig is om meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te kunnen creëren in het primair onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat leraren en directeuren veel taken hebben die heel goed door medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak uitgevoerd kunnen worden. Voor dit onderzoek zijn veertien goede voorbeelden in kaart gebracht.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items