Eenpitters en kleine besturen

Deze kleinschaligheid kenmerkt het primair onderwijs en is een groot goed. Toch zijn er ook uitdagingen voor deze ‘kleine besturen’ die verband houden met hun kleinschaligheid. Ze hebben veelal dezelfde taken als grote besturen, maar minder schouders om de lasten te dragen. Ook kunnen zij gelijkgestemden missen om mee te sparren. De PO-Raad wil de verbinding tussen de besturen bevorderen, zodat zij gemakkelijker kennis en ervaringen uit kunnen wisselen.

Laatste nieuws

  • De bestuurlijke collegiale visitatie wordt door schoolbesturen als steeds belangrijker gezien. Twee schoolbestuurders vertellen waarom hun organisatie aan de visitaties meedoen. ,,Het gaf nuttige inzichten die ons helpen om onze blinde vlekken te vinden en te beslissen waar we de komende periode op willen focussen.’’

  • Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is een nieuwe fusiecompensatieregeling van kracht. De PO-Raad ziet dat de nieuwe regeling duidelijker is, maar het is er niet eenvoudiger op geworden. Een zwaar minpunt is ook dat schoolbesturen met de nieuwe regeling nog steeds vooraf geen volledige duidelijkheid krijgen over de vraag of de vergoeding daadwerkelijk wordt ontvangen.

  • Speciaal voor eenpitters faciliteert de PO-Raad een aantal lerende netwerken. Een professionele netwerkbegeleider ondersteunt hen in hun gezamenlijke activiteiten en indien nodig geven externe experts extra informatie. Besturen komen steeds op een van de scholen bij elkaar. De gastheer verzorgt de locatie en het thema. Deelnemers uit drie eenpitternetwerken delen hun ervaringen in Schoolmanagement Totaal.