Netwerk Goed bestuur

Twee kinderen die aandachtig zitten te luisteren

Goed bestuur is een belangrijk thema voor de PO-Raad. Krachtige schoolbesturen en een krachtige sector zijn goed voor het primair onderwijs. De sector is nog relatief jong als het om professioneel bestuur gaat en nog volop in ontwikkeling. Daarnaast nemen de maatschappelijke eisen aan schoolbesturen toe.

Over het netwerk 

Het Netwerk Goed bestuur adviseert het bestuur van de PO-Raad op tal van onderwerpen die te maken hebben met de professionalisering van schoolbesturen en goed bestuur in brede zin. Het Netwerk wordt gevormd door bestuurders uit het primair onderwijs en onderhoudt nauw contact met de commissie die de PO-Raad heeft ingesteld om te monitoren hoe het staat met de professionalisering in de sector primair onderwijs. Deze adviescommissie wordt voorgezeten door Peter van Lieshout en rapporteert halfjaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering. 

Het Netwerk Goed bestuur vergadert viermaal per jaar in Utrecht. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de portefeuillehouder van het bestuur, Anko van Hoepen. 

Op de agenda

Op de agenda staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • De Code Goed Bestuur en noodzakelijke aanpassingen aan de Code
  • Het doorontwikkelen van het visitatiestelsel voor de sector primair onderwijs
  • Het versterken van de relatie tussen bestuur en toezicht