Ondersteuning bij Goed bestuur

Een professioneel bestuurder kan niet alles alleen. Daarom biedt de PO-Raad verschillende vormen van ondersteuning voor bestuurders en stafmedewerkers.

Wat doet de PO-Raad?

Naast de mogelijkheden voor professionalisering van het bestuur vanuit het project Q voor besturen, hebben bestuurders en stafmedewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan diverse kennisgroepen, kunnen zij gebruik maken van de toolbox of van advies op maat van de Helpdesk of één van de beleidsadviseurs. Ondersteuning zoeken kan ook per thema:

Meer weten?

Wilt u meer informatie over ondersteuning bij goed bestuur? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader één van onze beleidsadviseurs: Reinier Goedhart (financiën), Anneke van der Linde (onderwijskwaliteit) of Pien Verwilligen (HRM).

Laatste nieuws

  • Geef schoolbesturen en samenwerkingsverbanden de ruimte en het vertrouwen om het onafhankelijk toezicht zelf goed te regelen. Dat verzoek doet de PO-Raad aan de leden van de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat dat zij volgende week over passend onderwijs voeren.

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs werken volop aan de verdere professionalisering van hun organisatie. Om hen daarbij te ondersteunen, inventariseert de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits. De sectororganisatie voor het primair onderwijs nodigt organisaties uit de educatieve infrastructuur daarom uit om aan te geven wat zij besturen en scholen kunnen bieden als het gaat om deze begeleiding.

  • De leden van de visitatiecommissie en de schoolbesturen die deelnamen aan een proef bestuurlijke visitaties van de PO-Raad zijn positief over de visitaties. Deze hebben de schoolbesturen zinvolle inzichten en aanbevelingen opgeleverd waarmee zij hun bestuurlijk handelen verder kunnen verbeteren.

Agenda

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items