Bestuurlijke visitatie

Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject. Bestuurlijke visitatie is gericht op professionalisering van het bestuurlijk handelen.

Leren van een frisse blik van buiten

Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal. Schoolbesturen worden gevisiteerd door een visitatiecommissie bestaande uit een aantal collega-schoolbestuurders en een onafhankelijke voorzitter. Start van het bestuurlijk visitatietraject is het maken van een zelfevaluatie: dit kan het schoolbestuur zelfstandig doen of met andere schoolbesturen in een Lerend Netwerk. Vervolgens kijkt de visitatiecommissie naar de keuzes en ontwikkelingen van de organisatie. De visitatiecommissie gaat het gesprek aan met het schoolbestuur, intern toezicht en andere relevante belanghebbenden. Het schoolbestuur krijgt de bevindingen en adviezen in een rapportage die gebruikt kunnen worden in de kwaliteitscyclus. 

Wat doet de PO-Raad?

In de Strategische Agenda ‘Samen werken aan goed onderwijs 2018-2021’ is afgesproken dat alle leden van de PO-Raad meedoen aan bestuurlijke visitaties en dat de PO-Raad deze faciliteert.

Meer weten?

Wilt u meer weten over bestuurlijke visitatie of wilt u uw schoolbestuur aanmelden voor een bestuurlijk visitatietraject? Neem contact op met beleidsadviseur Hugo Verheul of stuur een mail naar bestuurlijkevisitatie@poraad.nl.

Bestanden bij dit onderwerp

Laatste nieuws

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items

Video bestuurlijke visitatie

Leren van een frisse blik van buiten

Q&A bestuurlijke visitatie

In dit document leest u de veelgestelde vragen en antwoorden rondom het bestuurlijk visitatietraject.

Lerende netwerken

De zelfevaluatie van een bestuurlijk visitatietraject kunt u voorbereiden in een Lerend netwerk.