Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen die zij samen met de AVS en VTOI-NVTK organiseert. Schoolbesturen gaan samen met leden van de (G)MR of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs.

Versterken van de onderwijskwaliteit

Binnen de ontwikkelgroepen wordt gewerkt aan het optimaliseren van het samenspel binnen schoolbesturen om zo de onderwijskwaliteit te bevorderen. Deelnemers delen inzichten en doen zo kennis op over een krachtig samenspel tussen zowel schoolbestuurders en (G)MR als tussen schoolbestuurders en toezichthouders. Tijdens de bijeenkomsten worden de deelnemers zich meer bewust van hun huidige rolopvatting en bezien zij of samen optimaal gewerkt wordt aan onderwijskwaliteit.  

De PO-Raad initieerde dit project naar aanleiding van een advies van de Monitorcommissie Goed Bestuur. In haar rapport adviseerde de Monitorcommissie regie te nemen op de professionalisering en samenwerking van schoolbestuurders en intern toezichthouders. Samen met de VTOI-NVTK gaat de PO-Raad in de ontwikkelgroepen op zoek naar hoe ze een verdere scheiding van schoolbestuur en intern toezicht kan bevorderen in het primair onderwijs.

We beleggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, hebben leden van de PO-Raad afgesproken in de Code Goed Bestuur. Maar hoe verhoudt dit zich tot de rollen en verantwoordelijkheden van schoolbestuurders en schoolleiders als het gaat om onderwijskwaliteit? PO-Raad en de AVS slaan de handen inéén om de ontwikkelpunten in het samenspel van schoolbestuurders en schoolleiders in kaart te brengen. 

Opbrengst

Met dit traject brengt de PO-Raad de ondersteuningsbehoeften van schoolbesturen in kaart. Goede voorbeelden en opbrengsten van de ontwikkelgroepen worden verwerkt in een publicatie. Ook organiseert de PO-Raad samen met de AVS en VTOI-NVTK een aantal studiedagen waarin de sector breder aan de slag gaat met het versterken van het samenspel van schoolbestuurders, toezichthouders en schoolleiders.

Strategische agenda

Leden van de PO-Raad hebben in de Strategische agenda afgesproken dat alle schoolbesturen een professionaliseringsagenda hebben en intern toezicht, schoolteams en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de scholen betrekt. De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen bij verantwoording over hun kwaliteit en daagt besturen uit zich verder te ontwikkelen.

Deelnemen?

Een aantal keer per jaar gaan nieuwe ontwikkelgroepen van start. In het voorjaar van 2020 start er weer een nieuwe ontwikkelgroep:

Meer weten? Neem dan contact op met beleidsadviseur Melchior Hendriks.

Code Goed Bestuur

Lees hier de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs

Advies Monitorcommissie Goed Bestuur

Lees hier het advies van de Monitorcommissie over het versterken het samenspel tussen schoolbesturen en intern toezicht.

Strategische agenda

Lees hier de strategische agenda van de PO-Raad

Nieuwe ontwikkelgroepen schoolbestuurders - intern toezicht

Bekijk de webagenda voor de data van nieuwe ontwikkelgroepen.