Sturen op onderwijskwaliteit

Het verbeteren van de onderwijskwaliteit is een van de belangrijkste doelen van de PO-Raad en haar leden. Sinds april 2012 houdt de PO-Raad zich bezig met activiteiten rondom het thema 'Sturen op Onderwijskwaliteit'. Het project vervult een paraplufunctie voor de verschillende initiatieven van de PO-Raad op het gebied van de professionalisering van besturen. De Code Goed Bestuur PO vormt hierbij het uitgangspunt.

Werkkader Sturen op Onderwijskwaliteit

Om schoolbesturen te ondersteunen bij het sturen op de kwaliteit van het onderwijs binnen hun scholen ontwikkelde de PO-Raad met haar leden een werkkader. In dit werkkader is sturen op onderwijskwaliteit beschreven vanuit het bestuurlijk perspectief, met theoretische achtergronden, voorbeelden en checklists. Zo wil de PO-Raad bestuurders voorzien van een document dat helpt bij het ingrijpen in en aansturen van processen gericht op de verbetering van de kwaliteit van onderwijs.

Bestuurlijk assessment voor besturen

Bent u benieuwd in hoeverre uw bestuur de Code Goed Bestuur naleeft, op welke manier u stuurt op onderwijskwaliteit en hoe uw bestuur de bestuurlijke rol invulling geeft? Het Bestuurlijk assessment helpt u hier inzicht in te krijgen. Heeft u naar aanleiding van het assessment vragen, dan kunt u kosteloos een adviesgesprek aanvragen met een expert.

Collegiale visitaties

Collegiale visitatie is een goede manier om een kwaliteitsslag te maken in het bestuurlijk handelen. Met enkele besturen heeft de PO-Raad een werkwijze ontwikkeld die nu door meerdere besturen gebruikt wordt om te sturen op kwaliteit. Tot nu toe hebben 24 schoolbesturen het visitatietraject afgerond. Ervaringen leest u hier. Ook nu zijn er visitatietrajecten gaande. U kunt zich aanmelden voor een nieuwe ronde visitaties die in januari/februari 2014 zal starten. Wees snel met beslissen, er zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar.

Met de ervaringen uit de visitatietrajecten wil de PO-Raad uiteindelijk een stevig onderbouwd, functioneel en duurzaam visitatiestelsel voor de sector neerzetten.

Meer informatie?

Wilt u zich opgeven voor de bestuurlijke collegiale visitatie, heeft u vragen of wilt u meer informatie over de activiteiten? Stuur dan een e-mail aan Selma Janssen.

Bent u op zoek naar informatie over achterblijvende kwaliteit, extern toezicht en het verbeteren van (zeer) zwakke scholen? Klik hier.

Laatste nieuws

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items