Verantwoording

Sinds 2006 ontvangen schoolbesturen in het primair onderwijs lumpsumfinanciering. Dat betekent dat de overheid niet langer bepaalt welk bedrag schoolbesturen waaraan moeten besteden, de schoolbesturen bepalen dit zelf. Zij hebben dus meer vrijheid, maar daarmee ook meer verantwoordelijkheid.

De PO-Raad vindt dat verantwoording bij een volwassen, zelfbewuste sector hoort. Het zijn immers publieke middelen waar de sector mee werkt. Verantwoording over wat je doet en met welk resultaat, draagt bij aan de horizontale dialoog: het gesprek met de partners van de school en het bestuur over de maatschappelijke toegevoegde waarde. Verantwoording gaat dus verder dan het openbaar maken van het jaarverslag.

De inzet is dat de Onderwijsinspectie op termijn een stap terug kan doen, wanneer verantwoording op sectorniveau goed geregeld is.

Wat doet de PO-Raad?

Verantwoording is een belangrijk thema in zowel het netwerk Goed bestuur als het netwerk Inspectietoezicht. Deze netwerken adviseren het bestuur van de PO-Raad over het beleid.

Scholen verantwoorden zich via Scholen op de kaart over hun onderwijs en resultaten. Het achterliggende systeem mijn.vensters.nl biedt bestuurders managementrapportages die zij op hun beurt gebruiken in hun verantwoording naar buiten. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over verantwoording? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader één van onze beleidsadviseurs: Marleen Weijzen (Netwerk Goed bestuur) of Mark Weekenborg (Netwerk Inspectietoezicht). 

Laatste nieuws

  • Leraren, verpleegkundigen en medewerkers Jeugdzorg zijn vaak zoveel tijd kwijt aan administratie en verantwoording dat ze te weinig tijd overhouden voor hun werk. In een brief aan het kabinet spreken elf maatschappelijke organisaties, waaronder de PO-Raad, hun zorgen uit over de alsmaar groeiende administratieve druk.

  • Vanaf 1 augustus aanstaande doorlopen alleen grote fusies van scholen en besturen nog een inhoudelijke fusietoets met advies van een onafhankelijke commissie. Voor kleinere fusies gaat een snellere en lichte toets gelden; voor scholenfusies met minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies met minder dan tien scholen helemaal geen toets. De PO-Raad hoopt dat hiermee op korte termijn meer ruimte ontstaat voor noodzakelijke fusies, maar is nog steeds van mening dat de toets afgeschaft moet worden voor het primair onderwijs.

  • Het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Deze versie van het protocol wordt in september 2017 als bijlage bij de ministeriële...