Verantwoording

De PO-Raad vindt dat verantwoording bij een volwassen, zelfbewuste sector hoort. Het zijn immers publieke middelen waar de sector mee werkt. Verantwoording over wat je doet en met welk resultaat, draagt bij aan de horizontale dialoog: het gesprek met de partners van de school en het bestuur over de maatschappelijke toegevoegde waarde. Verantwoording gaat dus verder dan het openbaar maken van het jaarverslag.

De inzet is dat de Onderwijsinspectie op termijn een stap terug kan doen, wanneer verantwoording op sectorniveau goed geregeld is.

Wat doet de PO-Raad?

Verantwoording is een belangrijk thema in zowel het netwerk Goed bestuur als het netwerk Inspectietoezicht. Deze netwerken adviseren het bestuur van de PO-Raad over het beleid.

Scholen verantwoorden zich via Scholen op de kaart over hun onderwijs en resultaten. Het achterliggende systeem mijn.vensters.nl biedt bestuurders managementrapportages die zij op hun beurt gebruiken in hun verantwoording naar buiten. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over verantwoording? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader één van onze beleidsadviseurs: Marleen Weijzen (Netwerk Goed bestuur) of Mark Weekenborg (Netwerk Inspectietoezicht). 

Laatste nieuws