In veel schoolgebouwen van voor 1994 is nog asbest te vinden. Meestal zijn de gegevens hierover bij de school bekend. Toch is het nooit voor 100% zeker of en waar er zich in het gebouw asbest bevindt. Daarom moet bij renovatieplannen voor scholen van voor 1994 altijd een asbestinventarisatie worden gemaakt. Uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bleek begin 2013 dat in pas de helft van de schoolgebouwen een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden om hierin inzicht te krijgen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor een gezond en veilig gebouw als het om asbest gaat. Wanneer er onverhoopt blijkt dat er open asbest aanwezig is en dit leidt tot gezondheidsklachten bij kinderen of personeel, dan is het schoolbestuur aansprakelijk. 

Wat doet de PO-Raad?

Om scholen en gemeenten in staat te stellen asbest in onderwijsgebouwen gestructureerd aan te pakken heeft de PO-Raad, samen met de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), door Ruimte-OK een gezamenlijke Handreiking Asbest laten opstellen. De handreiking zet de feiten en ervaringen rondom asbest in schoolgebouwen op een rij en bevat informatie over actuele wet- en regelgeving.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen rond asbest in schoolgebouwen of benader onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

Trefwoorden