Mede door de inzet van de PO-Raad is de financiële verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de buitenkant overgegaan naar het schoolbestuur. Hierdoor is het schoolbestuur nu verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van het schoolgebouw en kan het meer integrale keuzes maken voor zijn gebouwen.

Wat doet de PO-Raad?

Met deze nieuwe verantwoordelijkheden is het van belang dat schoolbesturen beschikken over een meerjarenonderhoudsplan, waarin wordt aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden in de komende jaren aan de orde zijn, welke kosten daarmee zijn gemoeid en in welke maand(en) deze zullen plaatsvinden. De PO-Raad heeft hiervoor samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een notitie gemaakt om schoolbesturen inzicht te geven in de manieren waarop zij de kosten voor het buitenonderhoud van hun scholen in hun administratie kunnen verwerken.

De PO-Raad houdt toezicht op de uitvoering van het opstellen van deze meerjarenonderhoudsplannen en adviseert schoolbesturen waar nodig hierover.  

Meer weten?

Voor meer informatie over het onderhoud van schoolgebouwen kunt u terecht bij de Helpdesk of bij onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

Trefwoorden