De gescheiden geldstromen via gemeenten en Rijk zorgen voor het ontbreken van de juiste prikkel voor adequate huisvesting: gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nieuwbouw, scholen voor het onderhoud. Maar waar valt renovatie onder?

Om meer duidelijkheid te scheppen, is de PO-Raad ervoor om in de wet vast te leggen wie verantwoordelijk is voor renovatie. Daarnaast pleit zij ervoor dat schoolbesturen en gemeenten heldere afspraken maken over wat een eerlijke verdeling is. Renovatie kan immers nieuwbouw overbodig maken en moet dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit thema kunt u terecht bij de Helpdesk of bij onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

Trefwoorden