Digitale systemen

ICT kan leerlingen helpen om te leren, maar ICT kan de school ook administratief werk uit handen nemen en bureaucratie helpen tegengaan. Naast digitale systemen die scholen gebruiken voor het verwerken van leerlinggegevens en het maken van roosters, zijn er ook leerlingvolgsystemen, de Overstapservice Onderwijs en Basispoort als veel gebruikte digitale systemen. Een beknopt overzicht.

Leerlingvolgsystemen

Leerlingvolgsystemen maken het de school mogelijk de vorderingen van leerlingen en de school tot zijn klasgenoten. Sinds schooljaar 2014-2015 zijn basisscholen verplicht hiermee te werken. Er zijn diverse leerlingvolgsystemen beschikbaar. Scholen mogen zelf kiezen welk systeem het beste bij hen past. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid en op deze website bij het onderwerp Overgang po-vo.

Overstapservice Onderwijs (OSO)

Om de informatie-uitwisseling tussen po en vo over leerlingen te verbeteren, heeft de PO-Raad samen met de VO-raad het initiatief genomen voor Overstapservice onderwijs (OSO). Met OSO kunnen scholen leerlinggegevens eenvoudig digitaal overdragen op het moment dat een leerling overstapt naar een andere school: van primair naar voortgezet onderwijs maar ook binnen het po of vo. Op de website van OSO leest u hoe OSO exact werkt en hoe u ervan gebruik kunt maken. Kennisnet beheert OSO namens de PO-Raad en VO-raad. Meer informatie over de overgang van po naar vo en wat daarbij komt kijken, leest u op deze website bij het onderwerp Overgang po-vo.

Basispoort

Basispoort is de zogenoemde digitale toegangspoort tot veel digitaal lesmateriaal. Het is een voorziening van twee distributeurs en vijf educatieve uitgeverijen die het scholen makkelijker maakt bij hun digitale leermiddelen te komen. Sinds 2013 zijn zij voor gebruik van veel digitale leermiddelen aangewezen op Basispoort. Daarmee hoeven ze nog maar één keer in te loggen om bij hun lesmateriaal te komen in plaats voor ieder leermiddel opnieuw.

Eduroam

Eduroam is het internationale netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. Zo'n 85 landen maken gebruik van Eduroam. Met Eduroam krijgen leerlingen, medewerkers en bezoekers via wifi snel en veilig toegang tot de eigen internetverbinding van de school. Ook krijgen ze als gast toegang tot het internet van aangesloten scholen, bso's, gemeenten, bibliotheken en musea.
Met Eduroam bepaalt u als school welke toegangsrechten de gebruikers (leraren, leerlingen, bezoekers) krijgen. Ook kunt u websites blokkeren. Het netwerk van Eduroam is goed beveiligd en gebruikt altijd de nieuwste beveiligingsstandaarden. Aansluiten op Eduroam is gratis, eventuele kosten zitten in het aansluiten van de reeds aangekochte apparatuur of wanneer de instelling specifieke eisen heeft. Lees meer over Eduroam op de website van Kennisnet. Kennisnet beheert Eduroam voor het primair en voortgezet onderwijs.

Wat doet de PO-Raad?

Namens de sector overlegt de PO-Raad regelmatig met Basispoort over bijvoorbeeld gebruikersovereenkomsten en privacy die ermee is gemoeid. Daarbij hebben PO-Raad en VO-raad met leveranciers en uitgeverijen een convenant privacy gesloten die ook geldt voor Basispoort. Daarin zijn afspraken gemaakt hoe alle partijen veilig met leerlinggegevens omgaan. (Zie voor meer informatie hierover het onderwerp Privacy op deze website) Voor andere digitale systemen geldt dat de PO-Raad schoolbesturen wijst op de mogelijkheden die er zijn. Scholen kiezen zelf de systemen die zij willen inzetten.

Meer weten?

Niet gevonden wat u zocht? U kunt contact opnemen met de Helpdesk Slimmer leren met ICT via 0800 - 32 12 233 of per e-mail slimmerlerenmetict@poraad.nl

Laatste nieuws

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen