Om optimaal te profiteren van ICT in het onderwijs, is het van belang dat de school en haar bestuur nadenken hoe ICT kan worden ingezet op een manier die past bij hun onderwijsvisie. Op die manier wordt de inzet van ICT geen doel op zich maar een middel om het onderwijs verder te verbeteren en leerlingen beter les te geven.

Het implementatieplan

Het bestuur en de school legt dit vast in een implementatieplan. Daarin vertaalt het zijn ambities naar concrete keuzes voor bijvoorbeeld bepaalde leermiddelen. Ook leggen de school en haar bestuur vast welke langetermijninvesteringen ze daarvoor moeten doen. Welke digitale leermiddelen schaft ze aan en welke papieren lesboeken gebruikt ze nog? Wanneer zijn deze lesboeken afgeschreven en kan ze meer in digitaal lesmateriaal investeren? Voor welke leverancier of leveranciers kiest ze? Hoe wordt de ICT-infrastructuur beheerd en door wie? Al deze vragen en meer beantwoorden de school en haar bestuur in het implementatieplan. De PO-Raad en Kennisnet helpen bij het opstellen van deze implementatieplannen. (Zie ook Ondersteuning bij ICT)

Slim inkopen

Door met andere partijen slim in te kopen, kunnen scholen en besturen daarnaast geld besparen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld samen onderhoudscontracten afsluiten voor het beheer van ICT op school en samen leermiddelen aanschaffen. In veel gevallen zullen de kosten namelijk dalen wanneer de vraag naar deze producten en diensten stijgt.

Meer weten?

Voor vragen over slim inkopen kunnen schoolbesturen terecht bij de Helpdesk van de PO-Raad of bij beleidsadviseur van de PO-Raad Maurits Huigsloot. Andere partijen kunnen terecht bij Kennisnet. Ook voor veel achtergrondinformatie kunt u terecht bij Kennisnet.