De PO-Raad en VO-Raad hebben in juni 2014 officieel de regie op zich genomen om namens het primair en voortgezet onderwijs de vraag naar en ontwikkeling van leermateriaal in goede banen te leiden. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat leermiddelen op grote schaal in het onderwijs kunnen worden ingezet zodat leerlingen goed worden voorbereid op hun toekomst in de toenemende digitaliserende samenleving.

Scholen moeten hun eigen keuzes maken als het gaat om welke middelen ze waarvoor willen inzetten. Maar zij moeten ook langetermijninvesteringen doen en de omgeving van de school moet klaar staan om scholen in staat te stellen digitale leermiddelen breed te gebruiken. Daarvoor is een meer gecoördineerde aanpak nodig die hiermee vorm krijgt.

Programma van eisen

Leidraad bij de regiefunctie is het Programma van Eisen (PvE) dat beide organisaties opstelden. Daarin hebben zij de eisen en wensen van het scholenveld geformuleerd als het gaat om modern en flexibel inzetbaar lesmateriaal. Educatieve uitgevers kunnen op basis daarvan meer gericht leermateriaal ontwikkelen. Het PvE is mede tot stand gekomen na een marktconsultatie onder uitgeverijen, distributeurs en software leveranciers en vormt de basis van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Daarin werken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken, de PO-Raad en de VO-raad samen om de obstakels die een optimale toepassing van ICT in het onderwijs belemmeren, weg te nemen.

Meer weten?

Voor vragen over het PvE en digitale leermiddelen kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs terecht bij de Helpdesk van de PO-Raad of bij beleidsadviseur Maurits Huigsloot. Andere partijen kunnen terecht bij Kennisnet.

Bestanden bij deze pagina