Lesgeven met ICT

ICT kan leraren op hun beurt helpen om hun lesgeven meer te laten aansluiten op de behoefte van individuele leerlingen. Lesgeven met ICT zorgt er namelijk voor dat leraren en ook schoolleiders de vorderingen van hun leerlingen beter kunnen volgen en hun instructies daarop kunnen afstemmen.

Rol van de leraar

Doordat mogelijkheden voor adaptief leren, groeien, verandert de rol van de leraar. In plaats van voornamelijk klassikaal les te geven, zal de leraar zijn leerlingen steeds meer begeleiden naar mate het gebruik van ICT bij het leren toeneemt. Tevens vragen de data die digitale leermiddelen verzamelen over leerprestaties een analytische blik en de vaardigheden om op basis daarvan de individuele leerling precies dát te bieden wat hij of zij nodig heeft.

Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT, is het van belang dat leraren hun leerlingen digitale vaardigheden kunnen bijbrengen en hierin dus ook zelf geschoold zijn. Wanneer leraren niet over deze vaardigheden beschikken, kunnen scholen nadenken over bijscholing. (Kijk voor meer informatie bij Professionalisering)

Tijd en werkdruk

Voordeel van ICT is bovendien dat een goede toepassing ervan leraren tijd kan besparen en hun werkdruk kan verminderen. Zij hoeven minder handmatig te doen. Ook daardoor houden ze meer tijd over om bijvoorbeeld leerlingen individueel te helpen.

Wat doet de PO-Raad?

Ook hier geldt dat om leraren met hulp van ICT optimaal te kunnen laten lesgeven, nodig is dat er voldoende adaptieve digitale leermiddelen beschikbaar zijn. In het kader van het Bestuursakkoord en het Doorbraakproject is de PO-Raad actief om op landelijk niveau, in de keten en op school bestuurlijk niveau een grote impuls te geven aan goed gebruik van ICT in de onderwijspraktijk. Zie ook Leermiddelenbeleid voor meer informatie.

Meer weten?

Voor meer informatie over ICT in het onderwijs en het Doorbraakproject kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad of beleidsadviseur Nathalie Bremer. Ook kunt u voor veel achtergrondinformatie terecht bij Kennisnet.

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

 • Hoe kun je ICT optimaal inzetten bij gepersonaliseerd leren? Op welke manier bevorder je de deskundigheid van leraren op het gebied van digitale geletterdheid? Leven dit soort vragen ook bij u? Volg dan deze negen scholen online. Zij delen dit jaar hun ervaringen en leermomenten via de nieuwe website: www.slimmerlerenmetict.nl.

 • Scholen hebben moeite om overzicht te krijgen in het leermiddelenaanbod op de markt en vinden het lastig om de onderwijsvisie te vertalen naar een leermiddelenbeleid. Daardoor kiezen ze vaak nog voor leermiddelen en nieuwe lesmethoden die hun streven naar maatwerk in de klas niet optimaal ondersteunen. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde Verkenning proces leermiddelenkeuze.

 • U hoeft het wiel niet altijd opnieuw uit te vinden: tal van (basis)scholen en besturen delen graag hun ervaringen. Kijk eens op de digitale Inspiratiekaart ICT & Onderwijs. Hierop vindt u interessante voorbeelden uit het hele land over de toepassing van ICT in het onderwijs. Vast ook bij u in de buurt.

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Veelgestelde vragen

 • Hoe pak ik professionalisering op ICT-gebied aan?

  Zoals elke professionalisering: geïntegreerd, met elkaar en als continu proces. Natuurlijk moet de schoolleiding of bestuurder ambities formuleren en creëren, maar de belangrijkste succesfactor is om vervolgens het team hierbij te betrekken. Dit doe je door de kwaliteit van de leraar centraal te stellen en een cultuur te creëren van samen leren om beter te worden. Het is hierbij cruciaal dat de schoolleiding dit proces dichtbij en blijvend ondersteunt.

  Leraren als sleutelfiguur

  Om professionalisering op een goede manier aan te pakken, moeten leraren zelf aan het roer staan. Bijvoorbeeld door samen lessen te ontwerpen, verbeterplannen te maken en bij elkaar in de klas te kijken. Zo kunnen ze door gezamenlijk te reflecteren van elkaar leren. Dat zijn de belangrijkste principes die naar voren kwamen uit het McKinsey-onderzoek 'How the world's most improved school systems keep getting better'. Als de leraar de sleutelfiguur is, kun je in vijf tot zeven jaar een hoog ontwikkelingsniveau bereiken. Spreek leraren aan op de activiteiten waarin ze goed zijn, dan is de kans op vooruitgang het grootst.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Wat is ICT-bekwaamheid?

  ICT-bekwaamheid is een onmisbare competentie op een 21e eeuwse school. Maar wat houdt dit nu precies in? Het gaat hier om de vaardigheden die leraren nodig hebben om ICT zó te integreren dat het hun onderwijs aantrekkelijker, efficiënter, effectiever en beter te organiseren maakt.

  Het thema ICT-bekwaamheid is voortdurend in beweging. Privacy en sociale media speelden een paar jaar geleden bijvoorbeeld nauwelijks een rol, terwijl die onderwerpen nu onlosmakelijk verbonden zijn met het gebruik van ict. ICT-bekwaamheid is dus nooit af. Daardoor is er geen vaststaand lijstje met criteria waar scholen zich aan moeten houden. Deze criteria volgen uit de onderwijskeuzes die de school zelf maakt. Op basis daarvan weet een school welke leermaterialen kunnen worden gebruikt en welke rol ict daarin speelt. En welke vaardigheden leraren dus nodig hebben.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Hoe sluit de docent beter aan bij de digitale belevingswereld van leerlingen?

  Het is voor leraren onmogelijk om alle technologische ontwikkelingen bij te benen. Gelukkig hoef je geen digitale alleskunner te zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. De oplossing zit niet in het op de voet volgen van de laatste trends of kunnen omgaan met elke nieuwe app. Scholen kunnen hun docenten helpen door ze tijd en ruimte te geven een meer overkoepelend technologisch inzicht op te doen, zodat ze in gesprek met de leerlingen kunnen inspringen op de dagelijkse realiteit. De rol van de docent is daarbij meer onderzoekend en flexibel geworden.

  Computational thinking

  Computational thinking is niet slechts een ander woord voor programmeren. Het is eerder een manier van denken, waarmee je via technologie grote uitdagingen klein kunt maken en moeilijke oplossingen simpel.

  Het is voor docenten vooral belangrijk over deze vaardigheid te beschikken om sneller en gemakkelijker nieuwe technologieën te kunnen begrijpen en in te zetten in de klas. Leren programmeren kan deze manier van denken helpen te ontwikkelen.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.