Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT

Jongetje dat met koptelefoon aandachtig te luisteren zit

ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan goed en vernieuwend onderwijs. Het helpt scholen iedere leerling meer op maat les te geven en zijn talenten te ontplooien zodat hij voldoende is toegerust op de samenleving van de toekomst. Anderzijds kan ICT scholen in de bedrijfsvoering ondersteunen. Door bijvoorbeeld digitale systemen op elkaar te laten aansluiten, worden scholen ontlast bij het organiseren van hun administratie.

Over het netwerk

Het Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over onderwijsinnovatie en ICT in brede zin. Het gaat vooral om adviezen op strategisch en bestuurlijk niveau. Het netwerk vervult daarmee een essentiële rol in het bepalen van de standpunten van de PO-Raad.
De leden van het netwerk vertegenwoordigen onderwijsbestuurders op landelijk niveau. Zij hebben affiniteit met het thema en zijn in staat en bereid om in het Netwerk te spreken en te adviseren vanuit een bestuurdersperspectief. Het Netwerk vergadert vier keer per jaar in Utrecht. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de portefeuillehouder van het bestuur, Simone Walvisch. 

Op de agenda

Op de agenda staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Digitale leermiddelen en hoe die kunnen aansluiten op de behoefte van het veld.
  • Het optimaliseren van randvoorwaarden die aansluiting te realiseren