Versnellingsvragen

Wat is een versnellingsvraag?

Versnellingsvragen zijn vragen waar diverse schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling of implementatie van ICT in het onderwijs. Het gaat om vragen die meerdere besturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector op grote schaal ICT inzet voor het geven van onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet helpen deze vragen te beantwoorden en blokkades weg te nemen zodat schoolbesturen niet meer ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden.

U kunt ook een versnellingsvraag ondersteunen.

Hoe kan ik mijn vraag indienen?

U kunt een versnellingsvraag indienen door het speciale webformulier daarvoor in te vullen. U kunt daarbij aangeven of u nog ondersteuning van ons nodig heeft bij het formuleren van uw vraag. Let op, u dient een account te hebben op Mijn PO-Raad en ingelogd te zijn om een vraag te kunnen indienen.

Indienen

Een versnel-lingsvraag moet aan diverse criteria voldoen.

Wat gebeurt er met mijn vraag?

Elke potentiële versnellingsvraag die een schoolbestuur indient, doorloopt twee fasen. In de eerste fase behandelt een team van begeleiders de vraag. De begeleider bekijkt allereerst hoe het schoolbestuur het snelst kan worden geholpen. Daarna buigt een toetscommissie zich over de ingediende vragen. Die beoordeelt of de vraag officieel als versnellingsvraag kan worden aangemerkt. Is dat het geval dan zoekt een team van experts met de betrokken schoolbesturen naar een antwoord op de vraag.

Bekijk het traject

U kunt ook een versnellingsvraag ondersteunen.

Actuele vragen

Laatste nieuws

  • Eén klas met kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden. Dit vraagt om lesmethodes die op al die verschillen kunnen inspelen. De speciale methodes voor nieuwkomers schieten hierin tekort, vindt Stichting Primo. Zij wil daarom weten hoe reguliere lesmethodes voor deze leerlingen geschikt kunnen worden gemaakt en diende hiervoor een versnellingsvraag in.

  • Creatief en kritisch denken, probleemoplossend vermogen, mediawijsheid, communiceren en samenwerken. Enkele voorbeelden van vaardigheden die huidige leerlingen in de toekomst nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in de samenleving. Veel scholen hebben het ontwikkelen van deze 21e eeuwse vaardigheden al opgenomen in hun lesaanbod. Maar Onderwijsgroep Fier gaat met de oprichting van het iNNOVATORIUM nog een stapje verder.

  • Steeds meer scholen kiezen ervoor om leerlijnen toe te passen binnen het onderwijs. En dit biedt voordelen voor zowel de leerling als de leerkracht. Door meer los te komen van methodes en werkboeken kun je als leerkracht zelf passende manieren bedenken om de lesstof beter aan te laten sluiten op wat de leerling nodig heeft. Dit zorgt niet alleen voor betere resultaten maar maakt het onderwijs ook leuker. Veel scholen zijn nog zoekende om het werken met leerlijnen vorm te geven. Om deze scholen op weg te helpen is de gratis, online cursus ‘Werken met leerlijnen’ ontwikkeld.