Laatste nieuws

  • Eén klas met kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden. Dit vraagt om lesmethodes die op al die verschillen kunnen inspelen. De speciale methodes voor nieuwkomers schieten hierin tekort, vindt Stichting Primo. Zij wil daarom weten hoe reguliere lesmethodes voor deze leerlingen geschikt kunnen worden gemaakt en diende hiervoor een versnellingsvraag in.

  • Creatief en kritisch denken, probleemoplossend vermogen, mediawijsheid, communiceren en samenwerken. Enkele voorbeelden van vaardigheden die huidige leerlingen in de toekomst nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in de samenleving. Veel scholen hebben het ontwikkelen van deze 21e eeuwse vaardigheden al opgenomen in hun lesaanbod. Maar Onderwijsgroep Fier gaat met de oprichting van het iNNOVATORIUM nog een stapje verder.

  • Steeds meer scholen kiezen ervoor om leerlijnen toe te passen binnen het onderwijs. En dit biedt voordelen voor zowel de leerling als de leerkracht. Door meer los te komen van methodes en werkboeken kun je als leerkracht zelf passende manieren bedenken om de lesstof beter aan te laten sluiten op wat de leerling nodig heeft. Dit zorgt niet alleen voor betere resultaten maar maakt het onderwijs ook leuker. Veel scholen zijn nog zoekende om het werken met leerlijnen vorm te geven. Om deze scholen op weg te helpen is de gratis, online cursus ‘Werken met leerlijnen’ ontwikkeld.