Versnellingsvragen

Wat is een versnellingsvraag?

Versnellingsvragen zijn vragen waar diverse schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling of implementatie van ICT in het onderwijs. Het gaat om vragen die meerdere besturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector op grote schaal ICT inzet voor het geven van onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet helpen deze vragen te beantwoorden en blokkades weg te nemen zodat schoolbesturen niet meer ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden.

U kunt ook een versnellingsvraag ondersteunen.

Hoe kan ik mijn vraag indienen?

U kunt een versnellingsvraag indienen door het speciale webformulier daarvoor in te vullen. U kunt daarbij aangeven of u nog ondersteuning van ons nodig heeft bij het formuleren van uw vraag. Let op, u dient een account te hebben op Mijn PO-Raad en ingelogd te zijn om een vraag te kunnen indienen.

Indienen

Een versnel-lingsvraag moet aan diverse criteria voldoen.

Wat gebeurt er met mijn vraag?

Elke potentiële versnellingsvraag die een schoolbestuur indient, doorloopt twee fasen. In de eerste fase behandelt een team van begeleiders de vraag. De begeleider bekijkt allereerst hoe het schoolbestuur het snelst kan worden geholpen. Daarna buigt een toetscommissie zich over de ingediende vragen. Die beoordeelt of de vraag officieel als versnellingsvraag kan worden aangemerkt. Is dat het geval dan zoekt een team van experts met de betrokken schoolbesturen naar een antwoord op de vraag.

Bekijk het traject

U kunt ook een versnellingsvraag ondersteunen.

Actuele vragen

Laatste nieuws

  • Een tool om onderwijs te ontwerpen waarmee leerlingen hun 21e eeuwse vaardigheden inzetten terwijl leraren tijdens het ontwerpproces zelf hun 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen, dat is het resultaat uit de versnellingsvraag van WereldKidz. Alle scholen kunnen hier vanaf nu kosteloos gebruik van maken.

  • De inzet van ICT op nieuwkomersscholen blijft achter. Terwijl ICT júist hier, met de enorme diversiteit binnen deze groep leerlingen, uitkomst kan bieden. Met een nieuw, praktisch stappenplan voor nieuwkomersscholen op Wikiwijs komt een goede inzet van ICT op nieuwkomersscholen een stap dichterbij.