Vanuit het project 'Beter en slimmer leren met ICT' helpt de PO-Raad schoolbesturen hun ambities op het gebied van leren met ICT versneld waar te maken en belemmeringen daarbij weg te nemen. Door vragen vanuit de sector te bundelen en aan te scherpen, kan sneller en op grotere schaal ICT in het onderwijs worden ingezet. In samenwerking met Kennisnet begeleidt de PO-Raad dit proces en biedt ze expertise bij het beantwoorden van deze zogenoemde ‘versnellingsvragen’.