Differentiëren met onderwijsprojecten

De basisscholen van ATO-scholenkring (’s-Hertogenbosch) hebben in hun strategisch beleidsplan (2015-2019) de volgende vier speerpunten:
• talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
• de school als onderdeel van de samenleving
• professionele leergemeenschap
• duurzame onderwijsverbetering

Om alle vier de speerpunten te realiseren is integratie van projectmatig onderwijs – in plaats van onderwijs aan de hand van alleen lesmethodes – voorwaardelijk. Uitdagend onderwijs bieden in aansluiting op de individuele talenten kan niet met uniforme lessen voor de hele groep. Om als school beter in te kunnen spelen op (onderwijs-)projecten in de nabije samenleving bieden de standaard lesmethodes geen ruimte. Om dit te realiseren is een professionele leergemeenschap noodzakelijk om leerkrachten in staat te stellen zelf hun lesactiviteiten te regisseren. En liefst op een manier die gemonitord, gedeeld en herhaald kan worden voor en door collega’s en in de jaren erna.

De vraag luidt daarom:
Hoe kunnen de ATO-scholen zo snel mogelijk losse onderwijsprojecten uit de omgeving van ’s-Hertogenbosch opnemen in het onderwijsprogramma, waarbij de projecten makkelijk zijn in te wisselen tegen van bladzijdes en paragrafen uit lesmethodes die op dezelfde school worden gebruikt? (Concrete omschrijving: welke bladzijdes kan een leerkracht uit de methode scheuren als hij de leerlingen hiervoor in de plaats een project doen?). De scholen zien ‘losse’ projecten nu vaak als een extra activiteit, gestapeld op de lesmethode. Zij willen deze ‘stapeling’ van projecten bovenop de lesmethode omzetten in concrete ‘vervanging’ van identieke leeractiviteiten. En de scholen geven aan dat het onmogelijk is om deze vernieuwing op schoolniveau zelf te veranderen.
De verwachting is dat deze vraag niet beantwoord kan worden zonder inzet van ICT. In het verlengde van de hoofdvraag hebben de ATO-scholen daarom de vraag hoe ICT ingezet kan worden bij het combineren van projecten en activiteiten uit de omgeving met de gebruikte methoden of leermiddelen.
De aanvraag is gesteld omdat er op dit moment in de markt nog geen integraal antwoord is om met methodes en leermiddelen te variëren en differentiëren. Zowel de ATO-scholen die al projectmatig werken als de scholen die nog voor 100% werken aan de hand van lesmethodes hebben baat bij het praktische antwoord op deze vraag.

Vraag
26
Lopend
Ingediend op
25-01-2016
Ondersteun deze vraag  x 0

Plaats een reactie

Actuele vragen