Gepersonaliseerd ict leren voor docenten

Op welke objectieve wijze is het mogelijk om de leerkrachtcompetenties op het snijvlak van onderwijs en ict in kaart te brengen, de professionaliseringsbehoefte van leerkrachten in kaart te brengen en actief en binnen een korte tijd te werken aan het vergroten (op niveau brengen) van de competenties van docenten op het snijvlak van onderwijs en ict?

Vraag
24
Lopend
Ingediend op
17-12-2015
Ondersteun deze vraag  x 11

Reacties (7)

Stichting Katholiek Onderwijs Borsele
15:23, 18 januari 2016

We vinden het van groot belang dat de leerkrachten voldoende ICT-vaardigheden hebben voor eigen gebruik in een professionele omgeving en toepassing van computer en nieuwe media met leerlingen in de klas. ICT-competenties van leerkrachten lopen ver uiteen en vaak is er sprake van overschatting van de eigen vaardigheden. Een digitaal instrument om de vaardigheden en kennis objectief in beeld te kunnen brengen, kan de schoolleiding helpen om een passend scholingsaanbod aan te bieden.

cjcorstanje@archipelscholen.nl
08:56, 19 januari 2016

Deze actie ondersteunen we van harte.

C.J.Corstanje

Bestuurder Archipel Scholen

Karin Winters
14:20, 27 januari 2016

Ik hoop dat het wiel niet opnieuw uitgevonden wordt en er onderzocht wordt wat er al gedaan is en reeds bestaat. Het zou best zonde van de tijd en het geld zijn om iets nieuws te maken.
In het verlengde een vraag: Zou het geen onderdeel van "het bekwaamheidsdossier" van leraren moeten/kunnen zijn?

a.vanhoepen@alphascholengroep.nl
15:25, 27 januari 2016

Beste Karin. Dit wiel is er zeker nog niet. We willen een tool voor leerkrachten PO en docenten VO ontwikkelen, waarmee ze zelf kunnen vaststellen welke competenties ze bezitten op ICT gebied. Het gaat hierbij dus niet om wat ze denken te kunnen (bijvoorbeeld via vragenlijst 'Vier in Balans') maar om het zelf te ervaren (in een veilige omgeving).

Marinus Janssen Steenberg
09:03, 29 januari 2016

Zo'n jaar geleden hebben we met aan aantal bovenschoolse ict-ers vanuit heel Nederland de competenties vastgesteld en een instrument ontwikkeld.
In het iXperium te Nijmegen werken we momenteel aan de iX-ray app. Zie testfase:
http://ix-ray.nl/
Ook de HAN in Nijmegen heeft een heel onderzoek ontwikkeld om de competenties in beeld te brengen.

a.vanhoepen@alphascholengroep.nl
10:25, 29 januari 2016

Zojuist even bekeken. Dit voldoet m.i. toch niet. Het blijft een vragenlijst op deze wijze.

Lex van den Nieuwenhuizen
17:23, 18 februari 2016

Het TPACK-model geeft weer welke vaardigheden een leerkracht in de 21e eeuw zou moeten bezitten. Op de website www.tpack.nl staat ook een vragenlijst waarmee een leerkracht zich kan inschatten. Lijkt op ix-ray, maar dan uitgebreider.
Inderdaad is een vragenlijst gevoelig voor zelf-over- of onderschatting. Een 360-gradenreflectie zou dat wellicht kunnen ondervangen? De leerkracht vult zo'n vragenlijst zelf in, maar ook een collega en ook een leidinggevende.
Ik geef toe dat dit geen tool is zoals dhr CPA van ... zou willen.

Plaats een reactie

Actuele vragen