Leerlingvolgsysteem voor unitonderwijs

Is het mogelijk om binnen een vorm van unit onderwijs -waarbij de verantwoordelijkheid over één leerling verdeeld is over vakspecialisten en waar niveaugroepen het uitgangspunt vormen- met behulp van ICT een systeem vorm te geven waarbij vakspecialisten leerlingen in beeld kunnen brengen en waarbij de communicatie tussen de vakspecialisten, ouders en leerlingen gefaciliteerd wordt?

Vraag
40
Afgerond
Ingediend op
29-06-2017
Ondersteun deze vraag x 3

Reacties (4)

n.hendrickx@datacare.nl
16:26, 7 juli 2017

Een mooie en vooral actuele vraagstelling in het huidige onderwijs. Ik zie hier direct onze applicatie LOGOS bij. Deze past perfect bij de vraagstelling.
DataCare richt zich met zijn applicaties al jaren op het onderwijs. Ons doel is om díe software en kennis aan te bieden die de omgeving en daarmee de weg van het kind vrij maakt om te kunnen bereiken wat het wil.

Met enige teleurstelling merk ik dan ook op dat ik in de PDF van de eerste inzending onder het kopje markt onze applicatie niet zie staan. Ik zou jullie daarom heel graag willen uitnodigen om ons een demo van LOGOS te laten verzorgen om op die manier met eigen ogen te zien wat LOGOS kan betekenen.

U kunt hiervoor contact met mij opnemen via e-mail: info@datacare.nl of telefoonnummer 0314-395 559

Neem ook eens een kijkje op: http://www.datacare.nl/producten/logos/
Hier is meer informatie te vinden o.a. in de vorm van filmpjes en een te downloaden folder.

p.proenings@zichtpo.nl
11:56, 12 juli 2017

Wij zijn reeds gestart met een externe partners om ICT applicaties te ontwikkelen die aansluiten op het onderwijsoverstijgend denken. Denk hier vooral aan de integratie van opvang en onderwijs. Partners hierbij zijn Pelosa en Merces m.b.t. de personeelsplanning, kindplanning, ouderportaal en koppeling salarisadministratie. Het is een compleet nieuw te ontwikkelen systeem. Onderzoek wijst uit dat hier nog geen bestaande systemen voor zijn. Dus graag dat wij hierin mee optrekken. Sterker nog , wij verwachten hier als verdere stappen in genomen te hebben. Wij zijn Stichting GOO, gevoegd gezagnummer 32580. Stichting GOO bestaat uit GOO Onderwijs en GOO Opvang. Contactpersoon Patty Proenings 0630417601

f.oolbekkink@poolsterscholen.nl
18:55, 13 juli 2017

We zijn als stichting (met name bij drie scholen) zoekende naar een passend kind volg systeem. We hebben contacten met Presentis (zij zijn actief binnen het praktijkonderwijs VO) en Schoolpoort. We willen heel graag meedenken vanuit een enorme behoeft voor een passend KVS.
Stichting Poolsterscholen Lochem; contactpersoon: Frederique Oolbekkink 06-41864244

h.loeffen@deonderwijsspecialisten.nl
23:06, 3 augustus 2017

Vanuit de huidige onderwijsvernieuwingen is dit een logische wens. Omdat ook kinderen in het reguliere onderwijs steeds meer een eigen leerroute volgen is een bijpassend leerlingvolgsysteem een noodzakelijk hulpmiddel. Ik zie hierbij een overlap met de ontwikkelingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Zoals wellicht bekend zijn we vanuit LECSO al geruime tijd bezig om een passend leerlingvolgsysteem te verkrijgen voor het (v)so. Wellicht is het mogelijk om op een aantal onderdelen samen te werken.

 

Plaats een reactie

Actuele vragen