Meer maatwerk voor iedere leerling (uitwerking: rekenen)

De focus in onze versnellingsvraag ligt op rekenen en de cruciale leermomenten. Door de uitgewerkte cruciale leermomenten, gekoppeld aan leermateriaal, zichtbaar te maken (in bijvoorbeeld een dashboard) willen we meer maatwerk voor iedere leerling mogelijk maken.

Onze versnellingsvraag is gestart met 3 vragen:
1. Kunnen we een praktisch model ontwikkelen waarmee iedere school zijn eigen spreiding van (digitale) leermiddelen in kaart kan brengen en daar een ontwikkelprogramma aan kan koppelen?
2. Welke (digitale) programma’s zijn het best in te zetten bij maatwerk voor iedere leerling? Welke functionele wensen voor programma’s zijn dan het meest relevant?
3. Hoe kunnen we onderwijs ontwikkelen dat niet slechts op drie inhoudelijke niveaus differentieert, maar maatwerk voor iedere leerling verzorgt?

We hebben ervoor gekozen om vraag 2 en 3 verder uit te werken voor het vak rekenen. Meer toelichting op de uitwerking van deze vragen vindt u onder 'Resultaten'.

Kennisnet speelt een belangrijke rol in de uitwerking van vraag 1: als 'bijvangst' bij onze versnellingsvraag wordt het Maatwerk Kwadrant ontwikkeld. Hiermee kan het gesprek worden gevoerd over de visie op maatwerk (wil je aanbod- of vraaggestuurd werken, met differentiatie op 3 niveaus of voor iedere leerling?). Aan de hand hiervan kunnen scholen ook in kaart brengen welke stappen zij willen zetten om hun visie te realiseren en welk materiaal daar bijvoorbeeld bij past. Een conceptversie van dit model is te vinden onder 'Resultaten'.

Vraag
17
Lopend
Ingediend op
25-09-2015
Ondersteun deze vraag  x 0

Plaats een reactie

Actuele vragen