SIVON

De PO-Raad steunt de ontwikkeling van de coöperatieve vereniging SIVON. Hierin werken schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs samen aan een stabiele ICT-infrastructuur en kwalitatieve ICT-voorzieningen voor scholen in Nederland.

De leden van SIVON delen hun kennis en expertise op ICT-gebied, informatiebeveiliging, privacy en leermiddelen en leeromgeving. Daarnaast bundelen ze hun marktvragen en trekken ze gezamenlijk op naar leveranciers. Dit levert een betere prijs-kwaliteitverhouding op, en het bespaart tijd en energie. 

Waarom vindt de PO-Raad de ontwikkeling van SIVON belangrijk?

De PO-Raad stimuleert haar leden om lid te worden van SIVON. Evident is dat digitalisering de komende jaren steeds belangrijker wordt voor het primair en voortgezet onderwijs. Zo heeft de periode van thuisonderwijs laten zien hoe belangrijk het is om ICT binnen het onderwijs goed te hebben geregeld. Aan schoolbesturen de taak om goede ICT voor hun organisatie te facilliteren.

Binnen de coöperatie SIVON bundelen op dit moment 225 besturen uit het po en vo daarom hun krachten. Maar om een stevige gesprekspartner te kunnen zijn richting de markt, is er een grotere ledenbasis nodig. Zo heeft de sector regie op de ontwikkeling van ICT en kunnen de kansen van digitalisering optimaal benut worden.   

In onderstaande video vertellen leden van SIVON wat het lidmaatschap hen oplevert. 

Laatste nieuws

  • In het onderwijs worden steeds meer (persoons)gegevens digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat er privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google G-suite. De risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google. SURF en SIVON ondersteunden dit onderzoek en zijn namens het onderwijs in gesprek met Google om ervoor te zorgen dat Google deze privacyrisico’s wegneemt. 

  • Een goede internetverbinding is essentieel om onderwijs op afstand te kunnen volgen. Maar dit is niet overal vanzelfsprekend. SIVON biedt daarom samen met een aantal telecomproviders tijdelijke internetoplossingen aan. Zijn er binnen jouw schoolbestuur leerlingen zonder goed internet? Meld je dan aan. 

  • Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een laptop of tablet te voorzien, zodat zij onderwijs op afstand kunnen volgen. Van schoolbesturen wordt daarnaast een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.