Netwerk Krimp

Bekertje dat overvol met kleurpotloden zit

In veel regio’s daalt het aantal leerlingen en dat heeft gevolgen voor hoe scholen en hun besturen hun organisatie en onderwijs moeten inrichten.

Over het netwerk

Het Netwerk Krimp adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over alles wat komt kijken bij het omgaan met en anticiperen op krimp in het onderwijs. Het gaat vooral om adviezen op strategisch en bestuurlijk niveau. Het netwerk vervult daarmee een essentiële rol in het bepalen van de standpunten van de PO-Raad.
De leden van het netwerk vertegenwoordigen onderwijsbestuurders op landelijk niveau. Doordat zij afkomstig zijn van besturen verspreid door het hele land, kan het Netwerk krimp breed bekijken. Krimp is immers in iedere regio anders en iedere regio heeft dan ook zijn eigen behoeften en problemen.

Het Netwerk Krimp vergadert vier keer per jaar in Utrecht. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de portefeuillehouder van het bestuur, Rinda den Besten. 

Op de agenda

Op de agenda staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Samenwerking met gemeenten bij het omgaan met de gevolgen van krimp
  • Fusies en fusietoets
  • Relatief stijgende vaste lasten bij daling aantal leerlingen
  • krimp en groei en het aantal benodigde leraren

Files for this network