Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

  • Mag een school die op de laatste teldatum onder de bekostigingsnorm van 23 leerlingen is gezakt nog fuseren en gebruik maken van de fusiefaciliteitenregeling?

    Van een school met minder dan 23 leerlingen die op de teldatum - die vanaf dat moment 3 jaar (of langer door bijv. instandhouding d.m.v. gem. schoolgrootte) onder de opheffingsnorm zit - wordt de bekostiging aan het eind van dat schooljaar beëindigd. In dit geval eindigt de bekostiging dus m.i.v. 1 augustus 2017. Dit betekent echter niet dat de desbetreffende school niet mag fuseren. Er kan dus, als aan de voorwaarden uit de regeling wordt voldaan, gebruik worden gemaakt van de fusiefaciliteitenregeling.

  • Een school die voor schooljaar 2017-2018 nog een jaar recht heeft op fusiegelden uit een eerdere fusie, gaat mogelijk per 1 augustus 2017 opnieuw fuseren. Blijft het oude recht (jaar 6) bestaan bij de nieuwe fusie of vervalt dit dan?

    Het recht op de fusiegelden vervalt als er opnieuw gefuseerd wordt. Zie artikel 3 lid 4 van de Regeling bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs. “Een eerdere aanspraak op bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van dit artikel bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend”.