Geschillen bij medezeggenschap

Het kan gebeuren dat een schoolbestuur of bestuur van een samenwerkingsverband onenigheid heeft met de (G/P)MR of Ondersteuningsplanraad. Er is dan sprake van een geschil. Voor dergelijke geschillen zijn alle scholen verplicht aangesloten bij de Landelijke Commissie voor geschillen Wms die is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Het kan gebeuren dat een schoolbestuur of bestuur van een samenwerkingsverband onenigheid heeft met de (G/P)MR of Ondersteuningsplanraad. Er is dan sprake van een geschil. Voor dergelijke geschillen zijn alle scholen verplicht aangesloten bij de Landelijke Commissie voor geschillen Wms die is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad voorziet haar leden van informatie over het inrichten van goede medezeggenschap en staat schoolbesturen met vragen bij met hulp hierbij. Ze overlegt daarnaast regelmatig met de Stichting Onderwijsgeschillen over geschillen die zijn gelieerd aan medezeggenschap en waar landelijke oplossingen nodig zijn. De PO-Raad gebruikt deze informatie bij haar gesprekken met de politiek over dit onderwerp.

Meer weten?

Meer informatie over dit onderwerp is te lezen op de website van de Stichting Onderwijsgeschillen. Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk of met juridisch adviseur arbeidsrecht Ellen Bonke.

Laatste nieuws