Ondersteuning bij medezeggenschap

Het organiseren van goede medezeggenschap hoeven scholen niet alleen te doen. De PO-Raad ondersteunt hen daarbij door zaken op landelijk niveau goed te regelen, door kennis te delen en door hulp te bieden bij het inrichten van medezeggenschap op school en deze te versterken.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad ondersteunt alle scholen en hun besturen en samenwerkingsverbanden hierbij. Of het nu gaat om het neerzetten van de fundamenten van medezeggenschap of om het verder versterken van al goed functionerende medezeggenschap. De voornaamste ondersteuning biedt de PO-Raad samen met partnerorganisaties van schoolleiders, ouders en vakbonden. Op die manier kan medezeggenschap integraal een stevige positie krijgen in het onderwijs.

Ondersteuningsaanbod

De medezeggenschapspartners bieden diverse manieren van ondersteuning:

  • Advies Goede medezeggenschap met 21 voorwaarden voor goede medezeggenschap
  • Toolkit met diverse handreikingen
  • Begeleiding en advies
  • Quickstart-training van een gekwalificeerde medezeggenschapstrainer
  • Studiedag/themaworkshop

Meer weten?

Wie gebruik wil maken van het ondersteuningsaanbod kan hiervoor terecht op de website infowms.nl. Leden van de PO-Raad met concrete vragen over medezeggenschap kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad of met juridisch adviseur arbeidsrecht Ellen Bonke.

Laatste nieuws

  • Sinds dit jaar moeten de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van een school minimaal tweemaal per jaar overleg voeren met elkaar. Om bij te dragen aan een zo goed mogelijk contact tussen beide partijen, heeft het project Versterking medezeggenschap hiervoor een handreiking opgesteld.

  • Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW.

  • Op het jaarlijkse WMS Congres in november 2016 is aan de aanwezigen gevraagd om tips te geven voor (G)MR-leden. Dat heeft een aantal goede en praktische suggesties voor zowel leden van de medezeggenschapsraad als directeuren en bestuurders opgeleverd.