Sterk medezeggenschap

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de belangrijke beslissingen over het onderwijs en de school. Dit is een belangrijke en uitdagende taak. Gelukkig helpt de medezeggenschapsraad (MR) hierbij. De MR geeft advies en beslist mee. Als de samenwerking tussen de MR en het schoolbestuur goed verloopt, versterken beide partijen elkaar en creëer je draagvlak voor beslissingen bij het personeel, leerlingen en ouders. 

Op de website Sterk Medezeggenschap vind je tips, werkdocumenten, officiële informatie en antwoord op de meest gestelde vragen rond medezeggenschap op scholen.

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items