Sinds het schooljaar 2014/2015 moeten alle schoolverlaters van het regulier basisonderwijs een eindtoets maken voor taal en rekenen. Niet alle eindtoetsen mogen daarvoor worden gebruikt. Het is scholen alleen toegestaan de centrale eindtoets of een andere door de minister van Onderwijs toegelaten eindtoets af te nemen. Al deze toetsen worden afgenomen in de periode tussen 15 april en 15 mei. Alle leerlingen van dezelfde school maken ook dezelfde toets.

Rol eindtoets bij toelating middelbare school

Voorheen maakten de groep achters nog in februari een eindtoets. Door deze nu later in het jaar af te nemen, is niet de eindtoets maar het schooladvies leidend bij het bepalen naar welk niveau middelbare school de leerling vervolgens gaat. Een leerling moet namelijk worden ingeschreven bij een middelbare school nog voordat de resultaten van de toets bekend zijn. De toets heeft nog wel de functie van een tweede, schoolonafhankelijk gegeven. Scoren leerlingen op de toets beter dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, dan moet de school haar advies heroverwegen. Als het kind lager scoort, hoeft dit niet. Leerlingen hebben hierdoor een extra kans om te laten zien wat ze kunnen.

Meer weten?

Meer informatie over de invoering van de verplichte eindtoets en de consequenties hiervan voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vindt u op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl, een site die speciaal is ingericht door de PO-Raad en VO-raad.
U kunt ook contact opnemen met beleidsadviseur Bernard Teunis. Voor leden van de PO-Raad staat ook de Helpdesk klaar.

Trefwoorden

Publiceer uw eindtoetsscore op Scholen op de kaart

En vertel ouders en stakeholders het verhaal achter de cijfers.