Ruim 175.000 leerlingen stappen jaarlijks over van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Niet alleen de leerlingen zelf gaan over naar een andere school, allerlei informatie over hen, zoals wie ze zijn, hun eventuele handelingsplan en hun cijfers, gaat met hen mee.

Overstapservice onderwijs (OSO) kunnen scholen leerlinggegevens eenvoudig digitaal overdragen op het moment dat een leerling overstapt naar een andere school; van PO naar VO, maar ook binnen het PO of VO. Eerder moesten hiervoor nog papieren dossiers worden uitgewisseld. OSO is een initiatief van PO-Raad en VO-raad en wordt uitgevoerd door Kennisnet.

Hoe werkt OSO?

Overstapservice onderwijs (OSO) maakt die uitwisseling eenvoudiger en veiliger. De uitwisseling gaat via het overstapdossier, een landelijke standaard voor het elektronisch uitwisselen van leer- en begeleidingsgegevens tussen scholen voor PO en VO. OSO maakt gebruik van beveiligde verbindingen en volgt alle wettelijke bepalingen en voorschriften rondom privacy.

Het overstapdossier is een gegevensbestand. Het wordt gegenereerd door het leerlingadministratiesysteem van de huidige school. De nieuwe school kan het bestand via OSO opvragen, waarna het in het eigen administratiesysteem wordt verwerkt. Net als bij de papieren uitwisseling van gegevens, moet ook voor de digitale overdracht toestemming van de ouders worden gevraagd.

Privacy voorop!

De gegevens in het overstapdossier zijn persoonsgevens. Dat maakt beveiliging van groot belang. Het veilig omgaan met de informatie en waarborgen van de privacy van leerling staat daarbij voorop. Zie voor meer informatie over het goed regelen van privacy in het onderwijs ook de webpagina Privacy of de website van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Veel softwareleveranciers in het primair en voortgezet onderwijs (waaronder ParnasSys en Schoolmaster) hebben de OSO-functionaliteit al ingebouwd in hun pakket.

Aan de slag met OSO

Om aan de slag te kunnen met OSO moet een school zich kwalificeren. Dat wil zeggen dat wordt gecontroleerd of de school aan de voorwaarden voldoet om OSO te kunnen gebruiken. De school moet bijvoorbeeld haar informatiebeveiliging op orde hebben. Op www.overstapserviceonderwijs.nl kunnen scholen met hun Brincode een account aanmaken. Zo krijgen zij toegang tot de ‘Mijn OSO-pagina’ van hun school. Hier is alles te vinden wat nodig is om te kunnen kwalificeren voor OSO. Een handboek leidt de school eenvoudig het gehele kwalificatieproces door. Wanneer een school gekwalificeerd is, kan deze met iedere andere gekwalificeerde school digitaal het overstapdossier uitwisselen.

Meer weten?

Wilt u een overstap naar OSO in uw po-vo overleg bespreken? OSO verzorgt op uitnodiging vrijblijvende presentaties. Voor andere vragen kunt u terecht bij de Servicedesk van OSO: info@oso-od.nl of 0800-321 22 33.