De school van een leerling heeft een belangrijke stem in het bepalen naar welk niveau middelbare school het kind gaat. De basisschool heeft de leerling doorgaans acht jaar meegemaakt. Leraren hebben ervaren wat het kind zijn mars heeft, tussentijdse toetsen hebben hierover ook een beeld gegeven, net als gesprekken van de school met de ouders.

Schooladvies en de middelbare school

Scholen moeten leerlingen en hun ouders jaarlijks uiterlijk rond 1 maart het schooladvies geven. Met het schooladvies op zak kunnen ouders hun kinderen bij een middelbare school inschrijven.

Sinds schooljaar 2014/2015 is dit schooladvies daarbij leidend. Het resultaat op de eindtoets, die alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs, later in april of mei maken, geldt als een tweede schoolonafhankelijk gegeven.

Scoort een leerling op de eindtoets beter dan op basis van het schooladvies werd verwacht, dan moet de school haar advies heroverwegen. Scoort een leerling minder goed, dan blijft het oorspronkelijke schooladvies staan. Omdat scholen jaarlijks met de ouders spreken over de voortgang van hun kind, mag dit advies voor hen geen verrassing zijn.

Standpunt PO-Raad

De PO-Raad heeft zich jarenlang hard gemaakt voor de leidende positie van het schooladvies. Ze hecht veel waarde aan dit advies omdat dat is gebaseerd op acht jaar ervaring van een school met een leerling terwijl de eindtoets een momentopname is. Een leerling die bij het maken van de eindtoets een slechte dag heeft, wordt nu niet langer op die ene slechte dag afgerekend.

De Inspectie van het Onderwijs oordeelde in oktober 2014 positief over de kwaliteit van het schooladvies. De PO-Raad vindt het desondanks ook belangrijk dat scholen er altijd naar streven hun adviezen te verbeteren. Dat kan door kritisch naar de eigen schooladviezen te blijven kijken en door ervaringen uit te wisselen met andere scholen en hun schoolbesturen. Idealiter zou scholenopdekaart.nl, het instrument dat de PO-Raad ontwikkelde om scholen te ondersteunen bij het tonen en toelichten van cijfermatige informatie, worden ingezet om inzichtelijk te maken hoe leerlingen met een bepaald basisschooladvies hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs vervolgen. 

Meer weten?

Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan beleidsadviseur Bernard Teunis. Leden van de PO-Raad kunnen ook terecht bij de Helpdesk.
Kijk ook eens op de website www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl. de gezamenlijke website van PO-Raad en VO-raad, met uitgebreide informatie over het schooladvies.

Trefwoorden

Volg de doorstroom naar voortgezet onderwijs

Download uw rapport 'Doorstroom naar voortgezet onderwijs' in het ManagementVenster