Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Voor 1 februari 2016 moeten scholen zich hebben aangemeld voor een eindtoets. Hoe zit het ook alweer met het aanmelden voor de verplichte eindtoets?

  In het huidige schooljaar is het voor alle scholen in het reguliere basisonderwijs verplicht om bij alle leerlingen in leerjaar 8 een eindtoets af te nemen (uitgezonderd leerlingen die vallen onder de ontheffingsgronden). Dit schooljaar zijn er drie eindtoetsen waaruit een basisschool kan kiezen. De eindtoets wordt gratis aan scholen beschikbaar gesteld.

  Uiterlijk 31 januari 2016 moet iedere school zijn aangemeld voor één van de volgende eindtoetsen:  

  • Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), zie: www.centraleeindtoetspo.nl
  • IEP Eindtoets van Bureau ICE, zie: www.toets.nl/iepeindtoets
  • ROUTE 8 De eindtoets van A-VISION, zie: www.route8.nl.

  Aandachtspunten keuze eindtoets

  Iedere school kiest voor één toetsaanbieder, zodat alle leerlingen (op alle locaties van de school) dezelfde toets maken. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde eindtoets te kiezen. De keuze voor een eindtoets kan echter ook een bestuursbeslissing zijn. Als een locatie staat geregistreerd als zogenoemde 'i-locatie' (apart object van toezicht voor de inspectie), kan de locatie wel een eigen eindtoets kiezen.

  Schooladvies

  In de komende periode zullen alle leerlingen uit groep 8 een schooladvies ontvangen. Basisscholen geven alle schoolverlaters vóór 1 maart een (schriftelijk vastgelegd) schooladvies en voeren dit voor 15 maart in BRON in.  

  Vorig jaar ontvingen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van de PO-Raad een handreiking over het schooladvies. In deze folder staat een samenvatting van de aanbevelingen voor scholen in het primair onderwijs bij het opstellen van een schooladvies over het best passend vervolg in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de aanbevelingen is te vinden op een gezamenlijke website van PO-Raad en VO-raad.

 • Voor 1 februari 2016 moeten scholen zich hebben aangemeld voor een eindtoets. Hoe zit het ook alweer met het aanmelden voor de verplichte eindtoets?

  In het huidige schooljaar is het voor alle scholen in het reguliere basisonderwijs verplicht om bij alle leerlingen in leerjaar 8 een eindtoets af te nemen (uitgezonderd leerlingen die vallen onder de ontheffingsgronden). Dit schooljaar zijn er drie eindtoetsen waaruit een basisschool kan kiezen. De eindtoets wordt gratis aan scholen beschikbaar gesteld.

  Uiterlijk 31 januari 2016 moet iedere school zijn aangemeld voor één van de volgende eindtoetsen:  

  • Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), zie: www.centraleeindtoetspo.nl
  • IEP Eindtoets van Bureau ICE, zie: www.toets.nl/iepeindtoets
  • ROUTE 8 De eindtoets van A-VISION, zie: www.route8.nl.

  Aandachtspunten keuze eindtoets

  Iedere school kiest voor één toetsaanbieder, zodat alle leerlingen (op alle locaties van de school) dezelfde toets maken. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde eindtoets te kiezen. De keuze voor een eindtoets kan echter ook een bestuursbeslissing zijn. Als een locatie staat geregistreerd als zogenoemde 'i-locatie' (apart object van toezicht voor de inspectie), kan de locatie wel een eigen eindtoets kiezen.

  Schooladvies

  In de komende periode zullen alle leerlingen uit groep 8 een schooladvies ontvangen. Basisscholen geven alle schoolverlaters vóór 1 maart een (schriftelijk vastgelegd) schooladvies en voeren dit voor 15 maart in BRON in.  

  Vorig jaar ontvingen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van de PO-Raad een handreiking over het schooladvies. In deze folder staat een samenvatting van de aanbevelingen voor scholen in het primair onderwijs bij het opstellen van een schooladvies over het best passend vervolg in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de aanbevelingen is te vinden op een gezamenlijke website van PO-Raad en VO-raad.