Voor- en vroegschoolse educatie

De PO-Raad vindt het belangrijk dat kinderen met zo weinig mogelijk achterstanden aan de basisschool beginnen. Voor kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen, is het lastig deze nog in te halen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het voorkomen en bestrijden van taalachterstand op jonge leeftijd tot veel positieve effecten kan leiden.

Elke peuter een voorschools programma

De PO-Raad vindt het belangrijk dat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarom is het onze ambitie dat uiteindelijk alle peuters minstens vier dagdelen per week kunnen deelnemen aan een voorschools programma dat hen stimuleert om te leren en ontwikkelen.

Samen met een brede maatschappelijke coalitie (onder andere bestaande uit gemeenten en organisaties in de kinderopvang) pleit de PO-Raad voor een vermindering van de versnippering in het voorschoolse aanbod. Voor kinderen van werkende ouders is er kinderopvang, voor achterstandskinderen is er de voorschool. Welk kind waarvan gebruik kan maken, hangt dus af van of zijn ouders werken of niet, of het kind risico loopt op een achterstand en in welke gemeente hij woont. Dit systeem werkt segregatie en kansenongelijkheid in de hand. Bovendien zit de financiering van de huidige regeling behoorlijk ingewikkeld in elkaar voor zowel ouders, kinderopvanginstellingen en gemeenten.

Bestanden bij dit onderwerp

Laatste nieuws

Standpunten

 • Voorschools programma voor ieder kind

  De PO-Raad vindt het belangrijk dat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarom is het onze ambitie dat uiteindelijk alle peuters minstens vier dagdelen per week kunnen deelnemen aan een voorschools programma dat hen stimuleert om te leren en ontwikkelen.

 • Investeer in het jonge kind

  Het bevorderen van gelijke kansen begint bij investeren in het jonge kind.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Opvang & Onderwijs

Kijk ook eens bij het onderwerp Samenwerken met opvang voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

 • Moet in een IKC ook onderwijspersoneel zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang?

  GGD GHOR heeft een factsheet ontwikkeld met informatie over het personenregister. Hierin is een tabel opgenomen met voorbeelden van personen die zich wel en niet hoeven te registreren in het personenregister. In deze tabel is te vinden dat;

  • Onderwijspersoneel werkzaam op een ‘brede school’ dat geen activiteiten verricht binnen het kinderopvangdeel, hoeft zich niet in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang;
  • Onderwijspersoneel dat wel activiteiten in de kinderopvang verricht, dient zich wel aan te melden voor het Personenregister.

  Daarnaast is het van belang om te weten dat als onderwijspersoneel zich wil aanmelden voor het Personenregister Kinderopvang, zij moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gericht op werken in de kinderopvang. Oók als zij al een doorlopende VOG hebben voor het onderwijs. Dit is omslachtig omdat het registreren en het aanvragen van een (extra) VOG geld en tijd kost. Bovendien belemmert het de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. De PO-Raad maakt zich er hard voor om deze regeling aan te passen, zodat onderwijspersoneel met een doorlopende VOG zich kosteloos kan registreren bij het Personenregister Kinderopvang.