Analyse

Een schoolbestuur dat te maken krijgt met een school die onvoldoende scoort, kan een beroep doen op het analyseteam van de PO-Raad. U kunt al in een vroeg stadium contact met ons opnemen, bijvoorbeeld nadat u mondeling van de Inspectie van het Onderwijs hebt vernomen dat de school onvoldoende wordt.  
De PO-Raad heeft een team van deskundigen klaarstaan met veel ervaring op het gebied van ondersteuning aan scholen die onvoldoende score. Dit team heeft niet alleen kennis van het regulier onderwijs, maar ook van het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

Hoe werkt het?

Na het eerste gesprek bieden we een analyse aan, die we binnen vier (school)weken uitvoeren. In deze analyse kijkt een deskundige naar de situatie van de school aan de hand van bestaand materiaal (het recente inspectierapport, gegevens CFI en Cito) en een schoolbezoek van gemiddeld twee tot drie dagen. De analyse sluit aan op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, de aspecten waar de Inspectie naar kijkt. In het verlengde daarvan kijken we naar het functioneren van het team, het management en andere onderdelen van de organisatie. De PO-Raad laat deze analyse uitvoeren door gekwalificeerde analisten. De analist zal de uitkomst van de analyse met u (bestuur en schoolleiding) bespreken. Het biedt u een goede basis om een opdracht te kunnen geven aan een interne of externe partij voor het maken van een plan van aanpak, samen met de school. Schoolbesturen van een school die onvoldoende scoort, kunnen na de analyse de hulp inroepen van de Vliegende Brigade.

Aan het analysetraject zijn voor school en schoolbestuur geen kosten verbonden. 

Vliegende brigade

Een schoolbestuur met een school die onvoldoende scoort, kan de hulp inroepen van de Vliegende Brigade. De Vliegende Brigade bestaat uit zeer ervaren adviseurs op het gebied van de begeleiding aan scholen die onvoldoende of zeer zwak scoren. De 'vliegeniers' richten zich in deze trajecten op die indicatoren van het onderwijsleerproces (een of meer) die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld. De exacte inrichting van de ondersteuning wordt bepaald in een gesprek tussen schoolbestuur, school, analist (indien van toepassing), de coördinator van de Vliegende Brigade en de projectleider.
Voor een schoolbestuur van een school die onvoldoende scoort, zijn aan de ondersteuning van de Vliegende Brigade geen kosten verbonden.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Anneke van der Linde.