Het programma Goed worden en goed blijven biedt aan schoolbesturen met meerdere zwakke of zeer zwakke scholen een bestuursscan aan. Bij deze  scan onderzoekt een specialist in hoeverre een schoolbestuur zicht heeft op de onderwijskwaliteit van de scholen en op welke wijze hij dit proces aanstuurt. Dit gebeurt op basis van documenten en een gesprek. Het schoolbestuur ontvangt daarna een rapport met bevindingen en aanbevelingen.

Ook een bestuur zonder (zeer) zwakke scholen dat graag eens met een expert wil nadenken over de manier waarop men bestuurlijk stuurt op de onderwijskwaliteit van de scholen, kan gebruikmaken van de scan. Bij de vraag wordt een passende aanpak gezocht.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Anneke van der Linde.

Trefwoorden