Een risicoschool is een school die twee jaar achter elkaar onvoldoende eindopbrengsten heeft en daarmee het risico loopt om (zeer) zwak te worden.

Ook aan deze risicoscholen bieden wij een analyse aan. Bij deze analyse kijken we naar de kwetsbare punten van de school: waarom is het de school in de afgelopen jaren nog niet gelukt om de opbrengsten op orde te krijgen? In het verlengde daarvan wordt gekeken naar het functioneren van het team, het management en andere onderdelen van de organisatie.

De PO-Raad laat deze analyse uitvoeren door gekwalificeerde analisten. De analist zal de uitkomst van de analyse met u (/uw bestuur en schoolleiding) bespreken. Dit biedt u een goede basis om een verbeterplan op te stellen en uit te voeren, in de hoop dat de school niet in een aangepast arrangement van de inspectie terecht komt (zwak of zeer zwak).

Let op: de analyses voor risicoscholen kunt u alleen aanvragen in de periode tussen eind april (wanneer de uitkomsten van de eindtoetsen bekend zijn) en eind december van ieder jaar. In de maanden januari tot eind april heeft een analyse minder zin. Dan komen de aanbevelingen van de analyse niet meer op tijd om om te zetten naar verbeteractiviteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Anneke van der Linde. Leden van de PO-Raad met kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.